Neruš mé kruhy.

Autor citátu: Archimédes     Téma: historie

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma historie

Na každé stránce dějepisu by mělo být natištěno: "vstup na vlastní nebezpečí". Gabriel Laub | Detail citátu

Dějiny studujeme proto, abychom minulosti porozuměli lépe než ti, kteří v ní žili. Vymazal František | Detail citátu

Šťastný národ, který má nudné dějiny. Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Někdo se pod bagančaty tyrana tváří, jako by byl pod pantoflem Múzy. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Dva prsty do V (vítězství). Pozdrav vznikl v bitvě u Kresčaku. Francouzští baroni před bitvou ukazovali anglickým lučištníkům, že až je porazí tak jim uříznou dva prsty (ukazováček a prsteníček), aby už nemohli napínat tětivu luku. Po bitvě ukazovali Angličané poraženým Francouzům, že oba prsty stále mají. Francouzi dodnes tento pozdrav nenávidí. Doležal Bohuslav | Detail citátu

Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie. N.N. | Detail citátu

Dějiny nemají žádný smysl, je to pouze bezcílná hra náhod. Lessing Gotthold Efram | Detail citátu

Průvan dějin křiví lidem tváře. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Archeologové vyhrabávají dějiny lidstva, které politikové zahrabali. Gabriel Laub | Detail citátu

Arabové dobývali území až tam, kam je donesli jejich koně (od Pyrenejím k Himalájím). Historik x.y. | Detail citátu

Diktátoři ucpávají kritikům ústa roubíkem, demokraté kaviárem. Gabriel Laub | Detail citátu

Paní historie má tu smůlu, že ji nejčastěji znásilňují impotenti. Gabriel Laub | Detail citátu

Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti. Josef Čapek | Detail citátu

Ó místo bezmezného zármutku. Přehořké slzy v proudech po věky Tě budou omývat (verše na mohyle padlých bojovníků). Lipany | Detail citátu

Dějiny jsou jako moře. Zdálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, tak se vám dělá špatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Nevěřím Řekům i když dary dávají. Laokoon | Detail citátu

Herostrates byl prostě neorganizovaný diletant. Gabriel Laub | Detail citátu

Marxismus je utopistická teorie v nejhorším slova smyslu, realizovatelná pouze prostřednictvím totalitní praxe. Barbara Goodwinová | Detail citátu

Admirál přiložil dalekohled ke slepému oku a prohlásil: Nevidím žádný signál k ústupu (příhoda z bitvy o Kodaň). Nelson Horatio, 1st Viscount Nelson | Detail citátu

Zde otevírají mrtví živým oči (Morti vivus docent). Nápis nad knihovnou v Murcii | Detail citátu

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

O Césarovi bychom měli jinou představu, kdyby historii galské války býval napsal Vercingetorix. Émile Flaubert | Detail citátu

Vare, Vare, redde mihi legiones meas! (Vare, vrať mi mé orly (legie) - zvolání císaře po tom co se dozvěděl o porážce 14. a 17.legie od Germánů v Teutoburském lese v r. 9 n.l.) Augustus | Detail citátu

Kousíček pravdivé historie je tak vzácná věc, že si jí musíme velice vážit. Thomas Jefferson | Detail citátu

V dávnověku historikové lhali z nevědomosti. Pak se stali profesionály. Gabriel Laub | Detail citátu

Historik - pomlouvač velkého formátu. N.N. | Detail citátu

Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách. Jiří Žáček | Detail citátu

Co jsem jim vlastně udělala? Marie Antoaneta | Detail citátu

Neruš mé kruhy. Archimédes | Detail citátu

Vladař: "můj svobodný lid musí milovat svobodu." Gabriel Laub | Detail citátu

Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky. Indíra Gándhí | Detail citátu

Manžel seděl na koni jako pes na zdi. Mendozza Marie Manrique de | Detail citátu

Opravdu nepsal příkazy k popravám. To sekretářka. Gabriel Laub | Detail citátu

Každá velká doba Vám tak velká nepřipadá pokud ji žijete. Daněk Oldřich | Detail citátu

Poměry nedělá nikdy diktátor. Poměry dělají diktátora. N.N. | Detail citátu

Bůh nemůže změnit minulost. Historici mohou. Samuel Butler | Detail citátu

Velké říše se nerozpadnou útokem nepřátel zvenku, ale jako důsledek toho, že jejich občané přestanou věřit v pravdivost myšlenek, které vedli k jejich založení (viz analogie s rozpadem SSSR). Římský senátor | Detail citátu

Hanibal ante portas (Hanibal před branami)! Římské přísloví | Detail citátu

Všechny formy vlády mají jedno společné - každý z nich uplatňuje větší moc, než to existující podmínky vyžadují. M. Buser | Detail citátu

Tyran reprezentuje všechnu malost, omezenost, zbabělost... Může být vládce reprezentativnější? Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..