Nemám na tu věc názor. Kdybych měl, neuměl bych ho zformulovat. I kdyby se mi to povedlo, neporozuměl byste tomu.

Autor citátu: Julian Tuwim     Téma: myšlení

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma myšlení

Žádám zdanění samostatného myšlení. Aby konečně bylo plně legální. Gabriel Laub | Detail citátu

Myslet to dobře je oblíbená omluva lidí zkázu přinášejících. N.N. | Detail citátu

Názor, no prosím, ale proč hned vlastní? Václav Dušek | Detail citátu

Myšlenky se rodí z praxe. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Lidstvo žije nad svoje poměry od té chvíle, kdy si poprvé dovolilo myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka je to, co chybí banalitě, aby byla myšlenkou. Karl Kraus | Detail citátu

Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem. Joseph Addison | Detail citátu

Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek. Victor Hugo | Detail citátu

Názory se často různí - od těch, kdož je hlásají. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení. Albert Einstein | Detail citátu

S poplatníky daně z myšlení by nebyly problémy. O každém se najdou přesné záznamy. Gabriel Laub | Detail citátu

Takt: schopnost maskovat, jak mnoho si myslíme o sobě a jak málo o druhých. Marcel Achard | Detail citátu

Myšlenky nemohou přežít, jestliže člověk za ně nemůže bojovat. Thomas Mann | Detail citátu

Někdo si žije nad poměry, někdo myslí nad poměry. Gerhard Branstner | Detail citátu

Myšlenka ztrácí na síle, je-li natahována do dálky. Gerhard Branstner | Detail citátu

Myšlení vede k nespokojenosti. Není lepší být spokojený blbec? Ladislav Muška | Detail citátu

Nemá nikdy nemístné myšlenky. Všechny jeho myšlenkové pochody jsou pochodováním na místě. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenky má ledakdo, ale málokdo je domyslí do konce. František Vymazal | Detail citátu

Mohu-li vyslovit vlastní názor, pak už Marx řekl, že... Kurt Bartsch | Detail citátu

Člověk, jenž mysl má nízkou, stále se brodí jen v bahně. Latinská přísloví | Detail citátu

Kde všichni mysli totéž, tam se toho moc nenamyslí. Walter Lippman | Detail citátu

Epidemie myšlení nejsou nebezpečné. Sanitní sbory vždy najdou dost imunních dobrovolníků. Gabriel Laub | Detail citátu

Stupňování přepychu: vlastní auto, vlastní vila, vlastní názory. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Jsi tím, o čem jsi přemýšlel. Konfucius | Detail citátu

Hledal hluboké myšlenky. Poslali ho ke dnu. Gabriel Laub | Detail citátu

Tato myšlenka sdílela osud mnoha jiných užitečných záměrů: byla totiž schválena a zapomenuta. Voltaire | Detail citátu

Nemám na tu věc názor. Kdybych měl, neuměl bych ho zformulovat. I kdyby se mi to povedlo, neporozuměl byste tomu. Julian Tuwim | Detail citátu

Važ si názoru druhých, i když nejsou v rozporu s tvými. M. Genin | Detail citátu

Inteligence myšlenková není ničím bez inteligence srdce. Romain Rolland | Detail citátu

Všeobecný zákaz myšlení - náš tajný sen! Gabriel Laub | Detail citátu

Nač se namáhat myšlenkovými pochody? Procházky nejsou tak náročné. Ladislav Muška | Detail citátu

Ve dvacátém století nesmíte myslet, že nesmíte myslet. Smíte myslet, že smíte. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost. Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. Blaise Pascal | Detail citátu

Ze dvou různých mínění vítězívá vždy spíše to hlučnější. Josef Čapek | Detail citátu

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas. Victor Hugo | Detail citátu

Nemá myšlenky, ale prosazuje je tvrdě. Gabriel Laub | Detail citátu

Není těžké být jednomyslní, jsme-li všichni jednoho názoru. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Myšlenka je jako dítě. Jak ji pustíte samotnou mezi lidi, nikdy nevíte, co vam z ní udělají. Jarmil Sekera | Detail citátu

Nehledej úměru mezi velikostí myšlenky a hlavou jejího autora. Lech Przeczek | Detail citátu

Pracuj na tom, aby se tvé myšlenky očistily. Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky. Konfucius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..