Ztratí-li dívka hlavu, obyčejně se s ní zase shledá v náručí nějakého muže.

Autor citátu: André Maurois     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. Shaw George Bernard | Detail citátu

Realisticky uvažující žena ví co může od života očekávat. 2 až 3 milence, kožich a 1 bambulu. Zloch Lubor | Detail citátu

Ženy nám nikdy neprominou své vlastní omyly. Jiří Žáček | Detail citátu

Vdaná žena se pozná podle toho, že si kupuje květiny sama. Françoise Saganová | Detail citátu

Žena je fonetický něžný živočich, který se spisovně píše něžné pohlaví. André Brie | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolesti. Achard Marcel | Detail citátu

Domněnka ženy bývá přesnější, než jistota muže. Kipling Joseph Rudyard | Detail citátu

Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Žena se vždy spíše zamiluje do mužova těla než do jeho intelektu. Carlo Dossi | Detail citátu

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. Vlasta Burian | Detail citátu

Žena, která se chlubí, že věnovala manželovi svá nejkrásnější léta, se většinou nemá čím chlubit. Ladislav Muška | Detail citátu

Jestliže si ženy stěžují, že přitahují pohledy mužů, proč se neoblékají tak, aby je odpuzovaly? Ladislav Muška | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj! Homér | Detail citátu

Znám povahu žen - nechtějí co chceš, a co nechceš, vyžadují tím více. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Žena buď miluje, nebo nenávidí, nic jiného. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Příroda přikázala ženě "buď krásnou, můžeš-li, chytrou, chceš-li, moudrou a uvážlivou však musíš být neustále.". Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové. Miroslav Horníček | Detail citátu

Ženy nejsou stvořeny k běhu. Když prchají, tedy proto, aby byly dostiženy. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Ženy nejsou nikdy silnější, než když se ozbrojí svou slabostí. Markýza du Deffand | Detail citátu

Ženy nejsou na světě proto, aby nás soudily, ale aby nám odpouštěly. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdo hubuje na ženy, míval je kdysi velmi rád. Francouzská přísloví | Detail citátu

Žena, která se nadchne pro mužovy neřesti, ho nebude nikdy opravdu milovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Žena je ochotna vždy vyhovět muži, avšak jen zřídkakdy ho poslechnout. Johan Christian Günther | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Ženy hledají jemnou duši a mocné tělo. Jean Paul | Detail citátu

Korunou každé ženy je láska. Euripidés | Detail citátu

Ženy, které nejsou pyšné na své šaty, bývají pyšné na to, že nejsou pyšné na své šaty. Twain Mark | Detail citátu

Když selžou kosmetické prostředky, začne žena přikrášlovat příběhy, ve kterých hrála nějakou roli. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti. Démokritos | Detail citátu

Všechna moudrá slova byla napsána pro muže - ženy na pouhá slova nedají. Laub Gabriel | Detail citátu

To všeobecně platí pro ženy, že jdou tam, kam jde přízeň štěstěny. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Žena, která nás opustila, není už táž, která u nás byla. Marcel Proust | Detail citátu

Ženy se stanou zcela rovnoprávnými, až se smíří s tím, že budou mít pleš, a uznají, že je to nesmírně důstojné. Albert Camus | Detail citátu

Žena může být vynikající partnerkou i obtížným břemenem. Ladislav Smoljak | Detail citátu

Žena nechť není jen poctivá, ale nechť i tak vypadá. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Ženy by měly rozvíjet své schopnosti, jak to odpovídá jejich přirozené provaze a nepokoušet se napodobovat muže. Alexis Carrel | Detail citátu

Když se někdo doopravdy vyzná dobře v jediné ženské, ví toho až dost o všech ženách, a to je taky všechno, co člověk v jednom životě stačí udělat. Ferberová Edna | Detail citátu

Když si chceš uchovat krásné nohy, musíš dovolit, aby ti je masírovali mužské pohledy. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Kdo by důvěřoval ženě, ten se svěřil loupežníkům. Hésiodos | Detail citátu

Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností. Honoré de Balzac | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..