Další citáty pro téma ženy

Žena je krotké stvoření, když se včas zkrotí. Federico García Lorca | Detail citátu

Domnívat se, že ten, kdo měl mnoho žen, je hlubokým znalcem ženské duše, je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že muzejní dozorce může psát umělecké kritiky. Pitigrilli | Detail citátu

Žena je bytostí, který vrhá největší stín nebo největší světlo do našich snů. Baudelaire Charles | Detail citátu

Leckterá žena má raději peníze než přátele a ještě raději milence než peníze. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Jak je možné, že žena zpozoruje vlas na saku svého muže ze vzdálenosti pěti metrů, ale když sedí za volantem nezpozoruje strom? Jacques Tati | Detail citátu

Můžeme odhadnout mnohé, ale nemůžeme odhadnout nic z myšlení a konání ženy. Miroslav Horníček | Detail citátu

Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž. Balzac Honoré de | Detail citátu

Královna je žena, která vládne státu, jenž nemá krále, a která vládne státu, i když krále má. Julian Tuwim | Detail citátu

Neklidná žena v domě přikládá ke starostem bolest. Sumérská přísloví | Detail citátu

Ženě můžeš vždycky natlouct, ona už bude vědět proč. Arabské přísloví | Detail citátu

Ztratí-li dívka hlavu, obyčejně se s ní zase shledá v náručí nějakého muže. André Maurois | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj! Homér | Detail citátu

Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svoji matku a zastydí se. Spurgeon Charles Haddon | Detail citátu

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. Shaw George Bernard | Detail citátu

Stará panna je žena, která se v mládí domnívala, že mužům stačí odhalit jen duši. Oldřich Fišer | Detail citátu

Ženy, nevěřte mužským komplimentům! Nezapomínejte že muži mají špatný vkus. Alexi Andrejev | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové. Miroslav Horníček | Detail citátu

Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát. Honoré de Balzac | Detail citátu

Není nic tak podobného pudlovi jako jiný pudl. A totéž platí o ženách. Pablo Picasso | Detail citátu

Žena miluje muže málomluvné, protože se domnívá, že ji poslouchají. Guitry Sacha | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Maurice Blondel | Detail citátu

Ženy nejsou stvořeny k běhu. Když prchají, tedy proto, aby byly dostiženy. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Domněnka ženy bývá přesnější, než jistota muže. Kipling Joseph Rudyard | Detail citátu

V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdoví jakou milost. Avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu. Pitigrilli | Detail citátu

Když ti svědomí neříká, co máš dělat ve věci práva nebo bezpráví, zeptej se své ženy. Georg Horace Lorimer | Detail citátu

Kdo hubuje na ženy, míval je kdysi velmi rád. Francouzská přísloví | Detail citátu

Milenec naučí ženu všechno, co ji manžel zatajil. Balzac Honoré de | Detail citátu

Žena muže želí, dokud nezvře zelí. Česká přísloví | Detail citátu

Ženy by měly rozvíjet své schopnosti, jak to odpovídá jejich přirozené provaze a nepokoušet se napodobovat muže. Alexis Carrel | Detail citátu

Marnotratná žena dělá z domu děravý pytel. Orientální přísloví | Detail citátu

Kdo by důvěřoval ženě, ten se svěřil loupežníkům. Hésiodos | Detail citátu

Dobrá žena muže inspiruje, vtipná zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane. Hugo Victor | Detail citátu

Lidskost je ctností ženy, šlechetnost je ctností mužů. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Ženy se nikdy nedají přesvědčit uvahou ani důkazem. Jen citem a silou. Alexandre Dumas mladší | Detail citátu

Žena - toť sladké zlo. Latinská přísloví | Detail citátu

Odmítnutím milence přináší žena největší oběť. Sama sobě. Ladislav Muška | Detail citátu

Milující žena je vždy plna pochyb, zda je to ten pravý. John Heywood | Detail citátu

Před tím, co za mnou jde, prchám, co uniká, sleduji stále. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Ženy představují vítězství hmoty nad duchem, muži představují vítězství ducha nad morálkou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..