Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte.

Autor citátu: Anthony Robbins     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Žádný člověk nikdy nepozná pravdu, neboť i kdyby ji náhodou vyslovili, nevěděli by o tom. Xenofanés | Detail citátu

Příležitosti mají mnoho převleků. Albert Mensah | Detail citátu

Pravdu, včetně té nejkrutější, si zaslouží slyšet jen ten, koho mám opravdu rád. Eduard Pergner | Detail citátu

Pravda je popelka, stojí u pootevřených dveří a čeká, až ji pustí, až ji zavolají. Nejraději ji používají k mytí nádobí. Karol Irzykowski | Detail citátu

Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu. Albert Einstein | Detail citátu

Nežijeme v pravdě, ale pravda, jdeme-li za ní, žije v nás, mluví našimi ústy. Tehdy, hledáme-li ji tak usilovně, že ji nacházíme. Willard Van Orman Quine | Detail citátu

Človeka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné. Andy Grove | Detail citátu

Metafory nám pomáhají pochopit nepochopitelné. Dan Brown | Detail citátu

Není pravda, že ti, kdož se bojí vtipů, se bojí pravdy. Naopak - ti, kdož se bojí pravdy, se bojí vtipů. Gabriel Laub | Detail citátu

Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup. William James | Detail citátu

Rozdíl mezi klidem a jistotou mysli - jistotu poskytuje jen pravda, klid skýtá upřímné hledání pravdy. Blaise Pascal | Detail citátu

Zdvořilost je pravda mírněná taktem. Victor de Kowa | Detail citátu

Pravda bolně pálí. Josef Kajetán Tyl | Detail citátu

Podvod poznáme nejlépe podle toho, že vypadá přehnaně pravdivě. Karl Kraus | Detail citátu

Jestliže vás netěší to, co děláte tak s tím přestaňte. Warren Buffet | Detail citátu

Pravda je vůbec to nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili. Marcel Pagnol | Detail citátu

Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu. Winston Churchill | Detail citátu

Kdo stále chodí ve šlépějích někoho jiného, nezanechává žádné stopy. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Že pravda leží ve středu? Ne, jen v hloubce. Artur Schnitzler | Detail citátu

Slepý vidí to, co chtějí. Dan Brown | Detail citátu

Pravda se nebojí ničeho, leda toho, že bude utajena. Latinská přísloví | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Alespoň v jedné věci řeknu pravdu, totiž že budu lhát. Lúkiános | Detail citátu

Kdo mluví pravdu, má mít koně připraveného u vrat a jednu nohu ve třmeni. Arménská přísloví | Detail citátu

Pravda je někdy omyl, který mnoho lidí sdílí. František Langer | Detail citátu

Život je z 10% to, co se mi stane a 90% to, jak na to reaguji. John C. Maxwell | Detail citátu

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Auguste Rodin | Detail citátu

Kdo má špatnou paměť, nemá jinou volbu než mluvit pravdu. Tennessee Williams | Detail citátu

U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta. Jiří Žáček | Detail citátu

Neříkej pravdu do očí, sic na tebe kyj vyskočí. Polská přísloví | Detail citátu

Pravdy se nenajíš, lží se neudávíš. Polská přísloví | Detail citátu

Chceš-li dokázat nějakou pravdu, nerozčiluj se a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo. Epiktétos | Detail citátu

Je zvláštní, že i když jeden s druhým nesouhlasíme, máme všichni pravdu. L.P.Smith | Detail citátu

Pravda je víc než moc, proto je trvalá. Karel Čapek | Detail citátu

S pravdou a láskou nad všelikou cháskou zvítězit snadné není. Ivo Jahelka | Detail citátu

Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když zcela uzraje. Jiří Voskovec | Detail citátu

Sotva existuje člověk tak přesný, aby se trochu neodchýlil od pravdy, když se omlouvá. George Saville Halifax | Detail citátu

I těm, kteří snesou hodně vína, se dělá špatně, když se nalokají pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Nikde neleží pravda na povrchu. Albert Einstein | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..