Nic není těžšího než najít přesnou definici pro to, co je každému jasné.

Autor citátu: Eduard Petiška     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. Skotská přísloví | Detail citátu

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet. Balzac Honoré de | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Dříve dostával muž ženu, která uměla vařit jako její matka. Dnes dostane nanejvýš ženu, která umí kouřit jako její otec. N.N. | Detail citátu

Muž a žena si mají být v manželství tak blízcí, aby jednoho zajímalo všecko, co zaměstnává mysl druhého. Neplatí to jen o tíživých starostech, nýbrž i o tom, co druhého těší. Bohumil Mathesius | Detail citátu

Ke svatbě nestačí příteli dva páry bosých nohou v posteli. Anglické přísloví | Detail citátu

Často uzavřou dva idioti sňatek z rozumu. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, již přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Kafka Franz | Detail citátu

Pro dobré manželství si člověk musí zvyknout, že už není svobodný, ale nesmí si zvyknout, že je ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství bez dětí, den bez slunéčka. České přísloví | Detail citátu

Starý mládenec je muž, který vyvodil důsledky ze zkušeností těch druhých. Ustinov Peter Alexander | Detail citátu

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel, každý jen tu svou má za jedinou. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: "Mladí lidé ještě ne, staří už ne." Francis Bacon | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace, přerušovaná hádkami. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod. Laub Gabriel | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italská přísloví | Detail citátu

Mladá paní máte raději v rodině manžela nebo vysavač ? Trávníček Pavel | Detail citátu

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku. Balzac Honoré de | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozzuřenou ženu, raději polituje manžela než námořníka. Victor Hugo | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Rolland Romain | Detail citátu

Nemáme milovat manželky svých přítel. Dobrá, ale jak se dostat k manželkám nepřátel? Moore Thomas | Detail citátu

Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat. Winston Churchill | Detail citátu

Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nevěsta je dívka, která si neuvědomuje, že hodlá vyměnit pozornosti mnoha mužů za nepozornost jednoho jediného. Robert Lembke | Detail citátu

Manželství vzniká z lásky stejně jako ocet z vína. George Gordon Byron | Detail citátu

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Manželka - daň z přepychu mít děti. Gabriel Laub | Detail citátu

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ne v manželství. Sobotka Jan | Detail citátu

Přítelkyně má muže ráda, nechává ho však být, jakým je. Manželka svého muže miluje a stále se snaží z něho udělat někoho jiného. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost. George Bernard Shaw | Detail citátu

V manželství se muž líbí ženě déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl. Jean Paul | Detail citátu

Žena musí umět mlčet. Manželství bez mlčení je jako auto bez brzd. Charles Aznavour | Detail citátu

Mnozí manželé jsou jako neúspěšní členové patroly - nemají co hlásit. Gunther Philipp | Detail citátu

Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. České přísloví | Detail citátu

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody. André Maurois | Detail citátu

Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželství, toto mistrovské dílo vzniklo, bylo vytvořeno. Když dál dotváříš mistrovské dílo, které je vytvořeno, neuděláš z něho ještě větší mistrovské dílo, ale kazíš je. Utrácíš zbytek svého života na to, že ze středníků děláš tečky a z teček středníky. J. Jones | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Eduard Bass | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..