Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.

Autor citátu: Charles-Augustin Sainte-Beuve     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Zásoba dobrých žen vysoko překračuje zásobu mužů, kteří by si je zasloužili. Robert Graves | Detail citátu

Muži se žení proto, aby se naučili starat sami o sebe! Odlas Jiří | Detail citátu

Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit který z nich to bude. Mencken Henry Louis | Detail citátu

Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější. Agatha Christie | Detail citátu

Manželé se v autobuse poznají podle toho, že na sebe nemluví. Jan Werich | Detail citátu

Dříve lidé uzavírali sňatek později, ale jen jednou, dnes tak činí dříve, ale častěji. N.N. | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heinrich Heine | Detail citátu

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

V manželství je to jako v tanci - vždycky jeden vede druhého. N.N. | Detail citátu

Zda dva lidé učinili dobře, když spolu uzavřeli sňatek, to nemůžeme o jejich stříbrné svatbě ještě říci. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Manželství je věda. Balzac Honoré de | Detail citátu

Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem. Joseph Joubert | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost. André Maurois | Detail citátu

Mládenec si žije jako král a umírá jako pes, ženatý žije jako pes a umírá jako král. Jean Anouilh | Detail citátu

Je to tak milé mít muže doma - pokud není nemocný, nezaměstnaný nebo v důchodu. Lansky Paul | Detail citátu

Manželství je přístav klidu - kdo má ještě páru v těle, nemá tam co hledat. Gabriel Laub | Detail citátu

Bytová krize je stav, kdy svateb přibývá rychleji než staveb. N.N. | Detail citátu

Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod. Marcel Achard | Detail citátu

Mladá paní máte raději v rodině manžela nebo vysavač ? Trávníček Pavel | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Dnešní ženy požadují, aby muži vstupovali do manželství čistí jako ony. Nu, nepožadují-li více... Alexander Roda Roda | Detail citátu

Přítelkyně má muže ráda, nechává ho však být, jakým je. Manželka svého muže miluje a stále se snaží z něho udělat někoho jiného. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí. George Bernard Shaw | Detail citátu

Čím lepší dělník, tím horší manžel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Manželství je klíčem k lidskému životu. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: "Mladí lidé ještě ne, staří už ne." Francis Bacon | Detail citátu

Muži snáší manželství z lásky k ženě. Žena snáší muže z lásky k manželství. Gabriel Laub | Detail citátu

Ženich musí dokazovat svou lásku, manžel své alibi. Boris Notkin | Detail citátu

Ve štěstí vždycky najdeš kousek domácích pantoflí. Huxley Aldous | Detail citátu

Spořádaná manželství jsou. Hezká ne. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. Beverly Nichols | Detail citátu

Běda domu, kde slepice vládne a kohout mlčí. Španělské přísloví | Detail citátu

Myš před kočkou v návětrné straně, jehně pod kozou, muž pod pantoflem - nešťastníci, předurčení k záhubě. Kurdská přísloví | Detail citátu

I když se žena divá do očí svému muži sebeněžněji, má být ráda, když mu semtam vidí paty. Michel de Montaigne | Detail citátu

Spokojené manželství je, když žena ví co chce, a manžel jí to uskuteční. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Nic není těžšího než najít přesnou definici pro to, co je každému jasné. Eduard Petiška | Detail citátu

Manželstvím končí každá láska. Honoré de Balzac | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..