Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Aischylos     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné; pokud ne, nejde o velké pravdy. Napoleon Hill | Detail citátu

Význačné věci obnovování je klíč a hřebík paměti. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Oko za oko a svět bude slepý. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí. W.B Yeats | Detail citátu

Láska zmůže vše. Vergilius | Detail citátu

Narodil jsi se jako originál, tak neumírej jako kopie! Lucie Antošová | Detail citátu

Ti, co ví nemluví. Ti, co mluví, nevědí. Lao Tse | Detail citátu

Již se známe na tolik, že se nemusíme stydět před sebou chvíli mlčet. Jakub Bedrich Kuba | Detail citátu

Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zárověň ohleduplný. John Powell | Detail citátu

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď? Norbert Wiener | Detail citátu

Smutní nenávidí veselé, veselí smutné. Quintus Horatius | Detail citátu

V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Šlechetný muž je smířlivý, ale ne povolný, člověk malý je povolný, ale ne smířlivý. Konfucius | Detail citátu

Nemohu nenávidět toho, kdo mi už byl jednou milý. Božena Němcová | Detail citátu

Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Karel Kryl | Detail citátu

Každá doba uskuteční nějaký sen doby předešlé. Jan Neruda | Detail citátu

Zdraví a rozum jsou dva životní statky. Menandros | Detail citátu

Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout organizace. Každý ve firmě musí vizi znát a musí také cítit, že je její součástí, má-li dojít naplnění! Ian McDermott | Detail citátu

Kdo jedná proto, aby za to byl odměněn nebo, aby nebyl potrestán, není sám sebou nýbrž závisí na pochvale a kritice druhých. Dává tak nad sebou ostatním moc a vydává se na pospas cukru a biči. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili. Tomáš Baťa | Detail citátu

Aby se člověk neopakoval, nekecal, nemluvil ve frázích, potřebuje se dostat k jednoduchosti. Jaromír Štetina | Detail citátu

Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Cestu buď najdu, nebo udělám. Hannibal | Detail citátu

Fantazie je matkou poezie, ale i veškeré historie. Thieodor Mommsen | Detail citátu

Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan Werich | Detail citátu

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí. Jan Hus | Detail citátu

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Potomstvo splatí každému zásluhy, jež mu náleží. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být. Karel Čapek | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Kennedy | Detail citátu

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou. Aristoteles | Detail citátu

Hádka je nejhorší formou komunikace. Jonathan Swift | Detail citátu

Staré velebíme, o nové nedbáme. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..