Láska je proměnlivá jako tvar oblaků na nebi.

Autor citátu: Publius Ovidius Naso     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ostatní

Slzami se nenatáhnou ani hodinky, natož lidský život. Charles Dickens | Detail citátu

Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů. Paul Eluard | Detail citátu

Je lepší být někým pro někoho než nikým pro všechny. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Too much can confuse you. Jack Trout | Detail citátu

Strategie znamená jasně zvolit způsob, jak konkurovat. Jack Welch | Detail citátu

Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenés | Detail citátu

Zlo samo sebe ničí. Aristoteles | Detail citátu

Iluze je první ze všech radostí. Voltaire | Detail citátu

Nemohu nenávidět toho, kdo mi už byl jednou milý. Božena Němcová | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Diogenés | Detail citátu

Neznám člověka, který by nepracoval lépe v ovzduší chvály a uznání, než v ovzduší kritiky. Charles Schwab | Detail citátu

Nakonec je šavle vždy přemožena duchem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli. Zig Ziglar | Detail citátu

Život je most, a proto na něm nestav dům. Buddha | Detail citátu

Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení. Neznámý autor | Detail citátu

Pokud chceme vykonat něco velkého, musíme pro tento cíl pracovat každý den svého života. Zig Ziglar | Detail citátu

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu. Diogenés | Detail citátu

Křivé poleno hoří zrovna tak dobře, jako rovné. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Právo mluvit si musíte zasloužit! Dale Carnegie | Detail citátu

Nikdy neříkej, že něco nejde. Vždy se totiž najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to! šákulik | Detail citátu

Hvězdy bohatě odměňujte a těm, kteří podávají slabý výkon ukažte dveře. Jack Welch | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Diogenés | Detail citátu

Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost. Karel Čapek | Detail citátu

Nebezpeční jsou snílci bez fantazie. Jiří Žáček | Detail citátu

Nedíváme se očima, ale mozkem. Neposloucháme ušima, ale pamětí. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. Aristoteles | Detail citátu

Nevěř ničemu, ani tomu, co říkám já. Věř jen tomu, co si sám ověříš. Buddha | Detail citátu

V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni. Václav Havel | Detail citátu

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou. Aristoteles | Detail citátu

To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno. P.F. Drucker | Detail citátu

Věřit v lásku není nic jiného než věřit v sebe. Oscar Wilde | Detail citátu

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich | Detail citátu

V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik jako tvůj odpůrce. František Palacký | Detail citátu

Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti. Sören Kierkegaard | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Kennedy | Detail citátu

Že si nerozumíme je normální. Že si porozumíme, je zázrak. Neznámý autor | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Božena Němcová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..