Další citáty pro téma ostatní

Pud je spíš líný, pokud ho nedráždí fantazie. Benjamin Franklin | Detail citátu

Bůh nehraje v kostky. Albert Einstein | Detail citátu

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných. Václav Havel | Detail citátu

Že si nerozumíme je normální. Že si porozumíme, je zázrak. Neznámý autor | Detail citátu

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou - zvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Hádka je nejhorší formou komunikace. Jonathan Swift | Detail citátu

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit. Michel de Montaigne | Detail citátu

Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili. Tomáš Baťa | Detail citátu

Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem. John Kennedy | Detail citátu

Zdraví a rozum jsou dva životní statky. Menandros | Detail citátu

Časem starosti slábnou. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění. Tomáš Baťa | Detail citátu

Potřebujeme aktivní a autentické občanství každého z nás. Václav Klaus | Detail citátu

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. Jan Amos Komenský | Detail citátu

A critic is a man who know the way, but can not drive a car. Kenneth Tynan | Detail citátu

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus | Detail citátu

Užij dne! Quintus Horatius | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Diogenés | Detail citátu

Business is like a car. It will not run by itself except downhill. Americké přísloví | Detail citátu

Špatné zprávy často bolí, ale velmi často osvobozují. Jack Welch | Detail citátu

Duch tratí sílu, když starost o vezdejší chléb jej tíží. Božena Němcová | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Jestliže chceme být jednou veliký národ (a velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha), pak nám nezbude nic jiného, než na sobě dlouho pracovat. Jan Werich | Detail citátu

Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili. Někdo může namítnout, že je to proto, že poslouchání je dvakrát těžší než mluvení. Neznámý autor | Detail citátu

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice! It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved. W.J.Bryan | Detail citátu

Někteří lidé vidí věci takové jaké jsou, a ptají se: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: Proč ne? G.B. Shaw | Detail citátu

Řeč těla mluví mnohem více než slova. Neznámý autor | Detail citátu

Argument is the worst sort of conversation. Jonathan Swift | Detail citátu

Když máme vše, zachce se nám lásky, když nemáme nic, jsme na tom stejně. Oscar Wilde | Detail citátu

Moudrý člověk, který je dobrým vůdcem, naslouchá svému lidu. LAOC´ | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Diogenés | Detail citátu

Slova nepřehluší srdce a cit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Slzám dát průchod je vhodné, pláčem se zbavujeme hněvu. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Fantasté jsou lidé, kteří nemají dost fantazie, aby pochopili skutečnost. Gabriel Laub | Detail citátu

Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše, máte-li špinavý práh. Konfucius | Detail citátu

Budoucnost je místo, kam se ubíráte strávit zbytek svého života. Každodenní výkony jsou cihly, z kterých ho budujete. Zig Ziglar | Detail citátu

Odvaž se a pak se uvidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Co chceš, můžeš. Tomáš Baťa | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..