Hloupost je také jistým způsobem užívání intelektu.

Autor citátu: Karol Irzykowski     Téma: hloupost

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma hloupost

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví. Flaubert Gustav | Detail citátu

Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená. Jiří Žáček | Detail citátu

Nenechme bojovat hlupáky pod korouhví rozumu. Jiří Žáček | Detail citátu

Hloupost je cosi neochvějného. Kdokoli na ní zaútočil, na ní ztroskotá. Gustave Flaubert | Detail citátu

Nikdy nepovažuj za zlý úmysl něco, co lze dostatečně vysvětlit prostou blbostí. N.N. | Detail citátu

Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce. N.N. | Detail citátu

Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Hlupák je nebezpečný teprve ve chvíli, kdy si myslí, že je génius. František Vymazal | Detail citátu

Nikdo se nepovažuje za schopnějšího oklamat chytré lidi než hlupák. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Nemožné - to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Hlupáky nikdo nezalévá - rostou sami. Thomas Fuller | Detail citátu

Klepneš-li džbánem o hlavu a uslyšíš dutý zvuk, nemusí to ještě znamenat, že je prázdný džbán. Baskická přísloví | Detail citátu

Nikdy nepotřebujeme svého ducha tolik, jako když mluvíme s hlupákem. Čínská přísloví | Detail citátu

Co Ťulpasové napíší, ať také Ťulpasové čtou. Twain Mark | Detail citátu

Hlupák dělá hlouposti neuváženě, kdežto rozumný člověk teprve po zralé úvaze. Patricie Holečková | Detail citátu

Hloupost jak chléb nám k žití potřebná je. Gellner | Detail citátu

Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Duchaplní lidé by byli často osamělí bez hlupáků, kteří jsou na ně pyšní. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Každá pitomost se tváří vážně. Josef Poláček | Detail citátu

Chytrý se nedopouští malých hloupostí. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého! Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Když hlupák dělá něco, za co se stydí, vždycky prohlašuje, že je to jeho povinnost. Shaw George Bernard | Detail citátu

Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran. Židovské přísloví | Detail citátu

Hlupáci jsou všichni, kteří na ně vypadají, a polovina těch, kteří na ně nevypadají. Baltasar Gracian | Detail citátu

Nosíme v sobě nevědomost, která nám způsobuje neštěstí. Geree Richard | Detail citátu

Dalo se hovno v tanec a ještě si boky podepřelo. Česká přísloví | Detail citátu

Genius většinou zničí jenom sám sebe. Hloupý člověk svou hloupostí nakazí ostatní. Samuel Johnson | Detail citátu

Buďme vděčni za existenci hlupáků. Bez nich bychom my ostatní nemohli vyniknout. Mark Twain | Detail citátu

Dějiny se sice neopakují, ale lidská hloupost je věčná a všudypřítomná. Ivan Sviták | Detail citátu

Většina lidí jsou jako špendlíky - hlavičky na nich nejsou to hlavní. Jonathan Swift | Detail citátu

Narodil se jako hlupák a velmi úspěšně rozvinul své vrozené schopnosti. Samuel Butler | Detail citátu

Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel. Arabská přísloví | Detail citátu

Když jeden hlupák hodí do moře kámen, ani sto moudrých ho nevytáhne. Ruská přísloví | Detail citátu

Učený hlupák píše svoje nesmysly lepším stylem než hlupák nevzdělaný. Nejde však o nic menší nesmysly. Benjamin Franklin | Detail citátu

Hloupému člověku nejvíce prospívá, když mlčí. Kdyby to však věděl, nebyl by už hloupý. N.N. | Detail citátu

Hlupák zvýší hlas, moudrý se usměje. Bengálská přísloví | Detail citátu

Nikdo není tak hloupý, aby občas hloupého nepředstíral. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Vesmír a blbost jsem nekonečné. N.N. | Detail citátu

Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran. Židovská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..