Další citáty pro téma hloupost

Nejlepší odpovědí hlupákovi je mlčení. Titus Lucretius Carus | Detail citátu

Přemýšlel jen při chůzi, a chodil velmi málo. Emil Krotkij | Detail citátu

Hloupost neosvobozuje od myšlení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nikdy nepovažuj za zlý úmysl něco, co lze dostatečně vysvětlit prostou blbostí. N.N. | Detail citátu

Hlupák se těší a raduje, když někdo mu hodně slibuje. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Hloupé je neumět se udržet a dávat rady jiným. Phaedrus | Detail citátu

Opět zvítězil dobrý nápad nad zdravým rozumem. Šafář Karel | Detail citátu

Spolykal mnohou moudrost, bylo to ale, jako by mu to šlo do nesprávné dírky. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Hlupáci jsou všichni, kteří na ně vypadají, a polovina těch, kteří na ně nevypadají. Baltasar Gracian | Detail citátu

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností. Bertrand Russell | Detail citátu

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví. Flaubert Gustav | Detail citátu

Duchaplní lidé by byli často osamělí bez hlupáků, kteří jsou na ně pyšní. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Hlupák je ten, kdo nemá ani tolik ducha, aby byl marnivcem. N.N. | Detail citátu

Také i blázen, mlče, za moudrého jmín bývá, a zacpávaje rty své, za rozumného. Šalamoun | Detail citátu

Co je platná většina, když nemá rozum. Modrzewski Andrzej Frycz | Detail citátu

Hlupáci dělají pořád stejné hlouposti, chytří stále nové. Německá přísloví | Detail citátu

Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Náhoda nám jednoduše spočítá všechny hlouposti. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Žádný učený z nebe nespadl. Česká přísloví | Detail citátu

Hloupost je to, co je snadnější vymyslet než pochopit. Patricie Holečková | Detail citátu

Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí. Tristan Bernard | Detail citátu

Blázen dá víc než má. České přísloví | Detail citátu

Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá. Gustave Flaubert | Detail citátu

Rozum má své meze, ale omezenost je neomezená. Jiří Žáček | Detail citátu

Dalo se hovno v tanec a ještě si boky podepřelo. Česká přísloví | Detail citátu

Moudrý muž je pánem svého ducha, blázen je však jeho otrokem. Publilius Syrus | Detail citátu

Pro hlupáka nebude nikdy ráno moudřejší večera. Lech Przeczek | Detail citátu

Věda o hlouposti prokázala, že hustota hlupáků je stejná mezi členy vlád jako mezi pravidelnými návštěvníky restaurací nižších cenových skupin. Koukolík František | Detail citátu

Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Jak je obtížné zbavit se pitomců vykonávajících svůj posvátný úřad. Jules Supervielle | Detail citátu

I když vezmeme-li úvahu lidskou hloupost, přece jen vědí lidé hodně. Jean Rostand | Detail citátu

Kdo víno, ženy, zpěvy nemáš rád, nech hlupákem se celý život zvát. Johann Heinrich Voss | Detail citátu

V každé době museli malí pykat za hloupost velkých. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Buďme vděčni za existenci hlupáků. Bez nich bychom my ostatní nemohli vyniknout. Mark Twain | Detail citátu

Boj proti blbosti se řídí 3 termodynamickým zákonem. Nedá se vyhrát, prohrát, remizovat, ale nesmí se z boje odejít. Holub Miroslav | Detail citátu

Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je lhostejno, zda život nebo smrt. Hegesias | Detail citátu

Staří blázni jsou bláznivější než mladí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nikdo se nepovažuje za schopnějšího oklamat chytré lidi než hlupák. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou. Česká přísloví | Detail citátu

Učený hlupák píše svoje nesmysly lepším stylem než hlupák nevzdělaný. Nejde však o nic menší nesmysly. Benjamin Franklin | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..