Myslitelé, nedávejte lidem své myšlenky zadarmo! Když budou platit, nebudou je tak snadno zahazovat.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: myšlení

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma myšlení

Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek. Victor Hugo | Detail citátu

Skromný myslitel - myslí líp, než si myslí. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce. Heinrich Heine | Detail citátu

Neexistuje úskok, k němuž by se lidé neuchýlili, jen aby se vyhnuli opravdovému tvůrčímu myšlení. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Kdybych v mládí myslel samostatně, nikdo by mě nepřemluvil, abych se učil myslet samostatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Pochybuji, tedy myslím. Myslím, tedy jsem. René Descartes | Detail citátu

Ze dvou různých mínění vítězívá vždy spíše to hlučnější. Josef Čapek | Detail citátu

Velké myšlenky vycházejí ze srdce. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Jedni mění názory jako rukavice, druzí chodí bez rukavic. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Originalita jeho myšlenek se značně blížila absolutní nule. Lech Przeczek | Detail citátu

Zakladatelem lidského myšlení byla opice, která jako první přiměla ty ostatní, aby ji živily. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenky nemohou přežít, jestliže člověk za ně nemůže bojovat. Thomas Mann | Detail citátu

Myslím, že myslím. Tedy myslím, že jsem. Ambrose Bierce | Detail citátu

Postavili mysliteli tak vysoký pomník, že jeho hlava není k rozeznáni. Gabriel Laub | Detail citátu

S poplatníky daně z myšlení by nebyly problémy. O každém se najdou přesné záznamy. Gabriel Laub | Detail citátu

Dávám přednost živým myšlenkám mrtvých před mrtvými myšlenkami živých. Patricie Holečková | Detail citátu

Když myslíte také na obživu, přijdete brzy k názoru, že je lepší nemyslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Intuice: rozum ve spěchu. Holbrook Jackson | Detail citátu

Některým lidem se myšlenky prostě nedostavují, aniž by se bály, že tím něco prohrají. Gabriel Laub | Detail citátu

Hlava a zadek jsou spojené nádoby. Dokud člověk nedostane kopanec do zadku, nezačne myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Někdy i otec myšlenky musí platit alimenty. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená. Zig Ziglar | Detail citátu

Svět nepokročil ani tak zásluhou maršálů, jako spíš snahou a myšlenkami těch, kteří se jakýmkoli velikánům i velikášům vždycky protivili. Jan Procházka | Detail citátu

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin. Vincent van Gogh | Detail citátu

Mít dobrou mysl nestačí. Hlavní je používat ji. René Descartes | Detail citátu

Mohl plýtvat myšlenkami, protože stejně nebyly jeho. Josef Poláček | Detail citátu

I myšlenky se musejí ohánět svými otci jen tehdy, když samy nic neznamenají. Gabriel Laub | Detail citátu

Smí se při jásání myslet? Gabriel Laub | Detail citátu

Je eklektik, ale k eklekticismu má záporný poměr. Ilja Ilf | Detail citátu

Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe. Jean Dutourd | Detail citátu

Nemyslí sice tak rychle jako počítač - zato jej lze rychleji přeprogramovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení. Aristoteles | Detail citátu

Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk, jenž mysl má nízkou, stále se brodí jen v bahně. Latinská přísloví | Detail citátu

Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby. Josef Čapek | Detail citátu

Mít vlastní názor je výsadou lidí, jejíchž mzda není závislá na hodnocení nadřízeného. Václav Dušek | Detail citátu

Názory se často různí - od těch, kdož je hlásají. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Po třiceti letech práce se naučil číst lidské myšlenky. Tři dny nato umřel nudou. Gabriel Laub | Detail citátu

Tvrdíte, obžalovaný, že vaše myšlenky byly správné. Nemůžete však popřít, že byly vaše. Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..