Víno jest zrcadlo mysli.

Autor citátu: České přísloví     Téma: alkohol

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma alkohol

Teprve s pivem je žízeň krásná. Neznámý autor | Detail citátu

Staré heslo šlechty: nejlepší zelenina je maso, nejlepší ovoce víno a nejlepší nábytek krásná žena. Zsigmond Móricz | Detail citátu

Déšť dává trávě růst, víno hovoru. Švédská přísloví | Detail citátu

Víno je možno považovat za nejhygieničtější a nejzdravější nápoj. Louis Pasteur | Detail citátu

Sýr je bratrem vína. Stejně jako víno, ani sýr nikdy není týž; je vrtkavý jako láska a je třeba jej zachytit v pravém okamžiku. kdy jeho lahodnost vrcholí. M. de Ombiaux | Detail citátu

Umění není chléb, nýbrž víno života. Jean Paul | Detail citátu

Po bílém víně myslíme na hlouposti. Po červeném víně hlouposti hltáme. Po sektu hlouposti děláme. Vidal Henri | Detail citátu

Alkohol je metla lidstva, ale zametat je třeba denně. Neznámý autor | Detail citátu

Nejlépe vychlazené pivo je ze sedmého schodu. Zdeněk Svěrák | Detail citátu

Skálovi apoštolové - vyléčení alkoholici chodili po kořalnách a udávali ostatní pacienty. Za to směli MUDr. Skálovi, po 20 letech abstinence, tykat. Já a V.Menšík jsme panu doktorovi důsledně vykali. Sovák Jiří | Detail citátu

Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu. Neznámý autor | Detail citátu

Můj denní režim: do 11,00 úřadování v posteli, po obědě hodina spánku, celý den alkohol a doutníky. Tak jsem porazit Hitlera! Winston Churchill | Detail citátu

Mezí tím, kdo se opíjí láskou a kdo alkoholem, je jediný rozdíl. Alkoholik zůstává věrný své značce. Ladislav Muška | Detail citátu

Pivo mladé čep vyráží. Česká přísloví | Detail citátu

Tučná jídla a alkohol jsou našeho zdraví nepřátelé, avšak nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Neznámý autor | Detail citátu

Stejně jako je lepší k pálení staré dřevo, k projížďce starý kůň, ke čtení stará kniha a k pití staré víno; je třeba si přát mít staré přátele. Frank Lloyd Wright | Detail citátu

Rozlišujme pití a pijanství. K druhému se uchylujme jen tehdy, když tíže života láme nám páteř. Isaac Asimov | Detail citátu

Jako se víno neopatrným zacházením zlomí v ocet, tak se může láska záhy proměnit v nesnesitelnost. Edmondo De Amicis | Detail citátu

Nepřilévej horké k teplému, nedávej vína mladému. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Víno působí, že i moudrý zbloudí. Šalamoun | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích Jára Cimrman | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovská přísloví | Detail citátu

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají. Neznámý autor | Detail citátu

Alkohol je nepriateľ ľudstva a len zbabelec uteká pred nepriateľom. Slovenské přísloví | Detail citátu

Víno je lepší než sto lékařů, ale je příčinou sta chorob! Japonská přísloví | Detail citátu

Někdy jiskrné víno svede, co ani šavle nedovede. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Lidé, kteří si své nejlepší víno nechávají pro lepší příležitosti, jsou optimisté. Pesimisté je pro jistotu vypijí hned. Realisté své nejlepší víno nechávají na dárek pro nadřízeného. Gabriel Laub | Detail citátu

Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout. Latinská přísloví | Detail citátu

Alkohol je náš úhlavní nepřítel. Nemáme však milovat své nepřátele jako své bližní? Neznámý autor | Detail citátu

Vášeň je jako pivo. Když vyprchá, divíte se, co na tom lidi mají. Ladislav Muška | Detail citátu

Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout. Valentina Stýblová | Detail citátu

Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Noc, láska a víno nenabádají k ničemu umírněnému. Ovidius | Detail citátu

Víno je králem léků. Japonská přísloví | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. Česká přísloví | Detail citátu

Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčetnější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva. Jan Procházka | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Nic nejíst a nepít je v tom alkohol. Návštěvníci | Detail citátu

Jak prospívá víno včas-li se pije, tak škodí pito jsouc v nevhodný čas. Ovidius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..