Bronz je zrcadlem formy, víno zrcadlem srdce.

Autor citátu: Aeschylus     Téma: alkohol

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma alkohol

Víno je králem léků. Japonská přísloví | Detail citátu

Nikdy neplakal nad rozlitým mlékem, ale nad rozlitým pivem se slzám neubránil. Lech Przeczek | Detail citátu

Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ. Slovácká přísloví | Detail citátu

Alkohol je metla lidstva, ale zametat je třeba denně. Neznámý autor | Detail citátu

Lidé, kteří si své nejlepší víno nechávají pro lepší příležitosti, jsou optimisté. Pesimisté je pro jistotu vypijí hned. Realisté své nejlepší víno nechávají na dárek pro nadřízeného. Gabriel Laub | Detail citátu

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Victor Hugo | Detail citátu

Noc, láska a víno nenabádají k ničemu umírněnému. Ovidius | Detail citátu

Přátelství stvrzené u vína jak víno vyprchá do rána. Friedrich von Logau | Detail citátu

Kdo víno, ženy, zpěvy nemáš rád, nech hlupákem se celý život zvát. Johann Heinrich Voss | Detail citátu

Alkohol požívaný v mírných dávkách neškodí v jakémkoli množství. Neznámý autor | Detail citátu

Kdo vína okusí z onoho města snad, to černé město jej oblékne v černý šat. Iljás Ibn Júsuf Nizámí | Detail citátu

Vyhni se opilému, jakož i bláznu! České přísloví | Detail citátu

Nepřilévej horké k teplému, nedávej vína mladému. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Alkohol vám dodá štěstí na jednu hodinu, svatba na tři dny a povolání zahradníka na celý život. Římská přísloví | Detail citátu

S pohledy je tomu v lásce jako s doušky vína - první je lhostejný, druhý zaujme, třetí okouzlí. Jean Anouilh | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Ti, kdož vám tvrdí, že pití vína je zlozvyk pohanský, nepříslušný křesťanu, zapomínají na první zázrak Kristův v Káni Galilejské. Proměnil tehdy víno ve vodu, či to bylo obráceně? Anatole France | Detail citátu

Bronz je zrcadlem formy, víno zrcadlem srdce. Aeschylus | Detail citátu

Tam, kde víno vchází, tajemství vychází. Židovské přísloví | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Je více filozofie v láhvi vína než ve všech knihách. Louis Pasteur | Detail citátu

Láska, víno a moc, to nemůže k mírnosti radit. Ovidius | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Neznámý autor | Detail citátu

Pijme pivo dokud žijem, po smrti se nenapijem! Neznámý autor | Detail citátu

Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost. Jonathan Swift | Detail citátu

In vino veritas, in pivo taky. Neznámý autor | Detail citátu

U vína se nemají vést spory. Walther | Detail citátu

Proč vlastně pravda a víno teprve tehdy nabývají pravé hodnoty, když byly dlouhou dobu zavřeny v tmavých sklepích? Gabriel Laub | Detail citátu

Nepokoušej se utopit smutek v rumu, umí plavat. Francouzské přísloví | Detail citátu

Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. Zato my máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Teď vínem zažeňte starosti. Quintus Horatius Flaccus | Detail citátu

Mezí tím, kdo se opíjí láskou a kdo alkoholem, je jediný rozdíl. Alkoholik zůstává věrný své značce. Ladislav Muška | Detail citátu

Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčetnější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva. Jan Procházka | Detail citátu

Přílišná oddanost ideálům končí tím, že v rámci boje proti alkoholismu zastřelíš dítě se sáčkem rumových pralinek. Karel Kryl | Detail citátu

Lež je jako alkohol. Lháři lžou i při umírání. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Není to víno, co činí člověka opilým - je to on sám. Čínská přísloví | Detail citátu

Piji, abych na vás zapomněl, aby mě nepronásledoval váš obraz. Běda! Když jsem opilý, vidím vás dvakrát. Achard Marcel | Detail citátu

Staré dřevo k spálení, stará kniha ke čtení, staré víno k pití, starý přítel k vyprávění. Alfons Aragonský | Detail citátu

Není těžké vyznat se v anglické kuchyni - co je teplé, to je pivo, a co je studené, to je polévka. Neznámý autor | Detail citátu

Škoda, že jediní lidé, kteří by dovedli řídit národní hospodářství, sedí v hospodě u piva. Milan Růžička | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..