Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Pravda bývá relativní, zvlášť ta pivní. Jiří Žáček | Detail citátu

Pravda je nedělitelná, proto se sama nemůže poznávat, kdo ji chce poznat, musí být lží. Franz Kafka | Detail citátu

Pravda vždy vítězí, někdy se však spokojí s remízou. Turchan Rasiev | Detail citátu

Schopnost lidí snášet nedostatky je větší než ochota nedostatky odstraňovat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Raději chci trpět pro to, že říkám pravdu, než aby měla pravda trpět pro mé mlčení. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Kdo mluví pravdu, má mít koně připraveného u vrat a jednu nohu ve třmeni. Arménská přísloví | Detail citátu

Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít. T. S. Eliot | Detail citátu

Človeka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Pravda vždycky vyplave na povrch. Nejčastěji jako utopenec. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Kamarád je ten, komu můžeme říct své problémy. Přítel je ten, kterému se můžeme se všemi svými problémy svěřit. Ale smrt je ta, co všechny problémy vyřeší. Neznámý autor | Detail citátu

Nic nám nepřijde tak draho, jak laciné pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Myslel jsem si, že když o tom nebude nikdo mluvit, nebude to pravda. Joseph Heller | Detail citátu

Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit. Titus Livius | Detail citátu

Pravda je už u dna studny, která nevysychá. Hérakleitos | Detail citátu

Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá. Carol Burnett | Detail citátu

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus | Detail citátu

Víte, jaké břemeno je v životě nejtěžší? Nemít co nést. Neznámý autor | Detail citátu

Musíme se rozloučit s hledáním jedné pravdy a naučit se žít s pravdami. Willy Brandt | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu. Albert Einstein | Detail citátu

Život vám vrátí to, co do něho v každém okamžiku vkládáte. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Nejvhodnější objekty pro padělatele: víno a pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravdu, včetně té nejkrutější, si zaslouží slyšet jen ten, koho mám opravdu rád. Eduard Pergner | Detail citátu

Pravda i nepravda jsou vlastnosti řeči, nikoli věci. Thomas Hobbes | Detail citátu

Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda. Arthur Conan Doyle | Detail citátu

Málokdo touží poznat pravdu. Většině lidí stačí, když vědí, co za pravdu platí. Gabriel Laub | Detail citátu

Úspěšný člověk: 1. ví co chce, 2. ví co nechce a 3. umí se podle toho zařídit. Neznámý autor | Detail citátu

Nedovol názorům ostatních, aby se staly tvými. Neznámý autor | Detail citátu

Ve víně je pravda? Kde by se jí tolik vzalo - pro všechny ty hektolitry? Gabriel Laub | Detail citátu

Rozdíl mezi klidem a jistotou mysli - jistotu poskytuje jen pravda, klid skýtá upřímné hledání pravdy. Blaise Pascal | Detail citátu

Když si přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět. Konfucius | Detail citátu

Proč není pravda v octě? Nesnese snad zkoušku kyselinou? Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda je vždy impertinentní. Jaromír John | Detail citátu

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Auguste Rodin | Detail citátu

Naše předsudky jsou tak mocné, že podvědomě zablokují a upraví to, co vidí naše oči. Neznámý autor | Detail citátu

Jste-li na pochybách, říkejte pravdu. Mark Twain | Detail citátu

Poznaná pravda má povznášet ducha, nikoliv spálit svět. Saadí | Detail citátu

Buď zvýšíte příkon nebo ztratíte výkon. Manfred De Vries | Detail citátu

Sotva existuje člověk tak přesný, aby se trochu neodchýlil od pravdy, když se omlouvá. George Saville Halifax | Detail citátu

Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit. George Bernard Shaw | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..