Alkohol je metla lidstva, proto hodně pijme, ať je v ulicích čisto.

Autor citátu: Neznámý autor     Téma: alkohol

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma alkohol

Staré víno je dobré jen proto, že je staré. Kdyby bylo bývalo dobré samo o sobě, nikdo by je byl nenechal zestárnout. Neznámý autor | Detail citátu

Umění není chléb, nýbrž víno života. Jean Paul | Detail citátu

Peníze a víno ve džbánu mění mrav i moudrých pánů. Latinská přísloví | Detail citátu

Mladá generace si i dnes váží stáří. Ovšem jen pokud jde o víno, whisky a nábytek. Truman Capote | Detail citátu

Víno je lepší než sto lékařů, ale je příčinou sta chorob! Japonská přísloví | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Neznámý autor | Detail citátu

Víno povzbuzuje ducha, rozněcuje srdce, zbavuje neklidu, vyvolává veselí. Chudý se pokládá za bohatého, černé chmury a starosti se rozplývají a čelo se vyjasňuje. Ovidius | Detail citátu

Voda mladým, víno starým. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Když popíjíme, starosti podřimují. Anakreón z Teu | Detail citátu

Odborníků na pravdu je víc, než znalců vína - tomu se musí rozumět. Gabriel Laub | Detail citátu

Kůň, panna a víno velké čistoty potřebují. Česká přísloví | Detail citátu

Dobrodružství je šampaňským vínem v našem životě. Wilhelm von Humboldt | Detail citátu

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno. Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají. Neznámý autor | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůže k mírnosti radit. Ovidius | Detail citátu

Skálovi apoštolové - vyléčení alkoholici chodili po kořalnách a udávali ostatní pacienty. Za to směli MUDr. Skálovi, po 20 letech abstinence, tykat. Já a V.Menšík jsme panu doktorovi důsledně vykali. Sovák Jiří | Detail citátu

Pijme pivo dokud žijem, po smrti se nenapijem! Neznámý autor | Detail citátu

Díky vínu se člověk většinou líbí sám sobě, což však vůbec neznamená, že se většinou líbí jiným. Samuel Johnson | Detail citátu

Pivo mladé čep vyráží. Česká přísloví | Detail citátu

Alkohol vám dodá štěstí na jednu hodinu, svatba na tři dny a povolání zahradníka na celý život. Římská přísloví | Detail citátu

Nejlépe vychlazené pivo je ze sedmého schodu. Zdeněk Svěrák | Detail citátu

Ať je přineseno smíšené víno a kostky! Ať zhynou ti, kteří se starají o zítřek! Smrt nám volá do ucha: „Už jdu, pospěšte si!“ Maro Publius Vergilius | Detail citátu

Obdiv je ušlechtilé víno pro vznešené duchy. Auguste Rodin | Detail citátu

Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost. Jonathan Swift | Detail citátu

Víno je králem léků. Japonská přísloví | Detail citátu

Víno: Já oslabuji člověka - voda oslabuje mne. Leonid Nikolajevič Andrejev | Detail citátu

Víno jest zrcadlo mysli. Česká přísloví | Detail citátu

Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké. Čínská přísloví | Detail citátu

Přátelství stvrzené u vína jak víno vyprchá do rána. Friedrich von Logau | Detail citátu

Přátelství je jako tokajské víno; všude ho prodávají a nikde není pravé. František Vymazal | Detail citátu

Rozkoš - jen zvadlému nasládlý jed, pro ty však, kdož mají vůli lví, veliká posila srdci a pokorně ušetřené víno všech vín. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Dům plný dcer je jako sklep plný zkyslého piva. Holandská přísloví | Detail citátu

Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře. George Bernard Shaw | Detail citátu

Černé svědomí je strach, který plení organismus stejně jako kouření či alkohol. Jiří Švejda | Detail citátu

Kdykoli piji víno, starosti usínají. Anakreón z Teu | Detail citátu

Lepší je pivo pít než dvě tchýně mít. Neznámý autor | Detail citátu

Déšť dává trávě růst, víno hovoru. Švédská přísloví | Detail citátu

Víno nemá závory. Česká přísloví | Detail citátu

Smutek jen stěží utopíš v alkoholu. Bývá totiž zatraceně dobrým plavcem. Lech Przeczek | Detail citátu

Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až dojdou peníze! Neznámý autor | Detail citátu

Proti vínu se vytahují jen samá špatná nařčení, k jakým špatnostem prý svádí. Leč víno svádí i ke stovkám činů dobrých, tyto však nepřicházejí v dostatečnou známost. Víno je mocným inspirátorem, dobré lidi podněcuje k dobru, špatné k špatnostem. G. Christoph | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..