Ženy by měly rozvíjet své schopnosti, jak to odpovídá jejich přirozené provaze a nepokoušet se napodobovat muže.

Autor citátu: Alexis Carrel     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. Vlasta Burian | Detail citátu

Žena je něžnější než květ, ale tvrdší než kámen. Baudelaire Charles | Detail citátu

Stárnoucí žena má jen jednu útěchu - stáří ostatních žen. Oldřich Fišer | Detail citátu

Ženy jsou podivní tvorové, jimž láska propůjčuje prorocké nadání. Frank Harris | Detail citátu

Žena nehezká se znelíbí, a pěkná se mnohým zalíbí. Ruská přísloví | Detail citátu

Rentgenolog je jediný muž, který má šance ženu prohlédnout. Jacques Tati | Detail citátu

Když se muž bojí ženy, nebojí se žena ničeho na světě. Conte Basile de Giovanni | Detail citátu

Žena je živočich, který nemá ani pevnost, ani stálost. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Na povahu ženy se musíme dívat z toho hlediska, že trpí přirozenou nedokonalostí. Aristoteles | Detail citátu

Zamilovaná žena raději obětuje svou dobrou pověst, než ideály o milenci. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Nikdy nedůvěřujte ženě, která vám poví, kolik jí je opravdu let. Žena, která vám řekne toto, je schopna říci vám cokoli. Oscar Wilde | Detail citátu

Každá žena má v sobě kus tchyně. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Aby se člověk zalíbil ženě buď velmi krásné, nebo velmi ošklivé, musí chválit její inteligenci, aby se zalíbil ostatním, musí vychvalovat jejich krásu. Chesterfield Clark Austin | Detail citátu

Královna je žena, která vládne státu, jenž nemá krále, a která vládne státu, i když krále má. Julian Tuwim | Detail citátu

Ženy nás milují pro naše chyby. Kdybychom měli dost chyb, odpustily by nám všechno - i naši genialitu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Míň hřeší ta, jež hřešit smí. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Výstřel ze startovní pistole a tikot biologických hodin ženy mají stejný efekt: muži začnou rychle utíkat. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Ženy chtějí nejméně všechno a nejpozději hned. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žena je budoucnost muže. Sumerské přísloví | Detail citátu

Která chválí cizí muže, snadno vstoupí v cizí lóže. Česká přísloví | Detail citátu

Žena se vždy spíše zamiluje do mužova těla než do jeho intelektu. Carlo Dossi | Detail citátu

Když jsou svíce zhasnuty, všechny ženy jsou krásné. Plútarchos | Detail citátu

Žena raději podlehne, než aby se vzdala. Richard Dehmel | Detail citátu

Život ženy obíhá po kružnicích citu. Život muže stoupá po přímkách intelektu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ženy jsou plemeno, které by se mělo studovat! Vohanka Libor | Detail citátu

Získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dost, pak nám odpustí všechno, dokonce i to, že máme rozum. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Sex-appeal je umění vyvolat u mužů zvědavost na to, co už beztoho znají. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Nechtějte od své ženy, aby byla dokonalá. Přejte si jen, aby věděla, že dokonalá není. Jean Rostand | Detail citátu

S cizími ženami se nemá spát. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přeci tak docela cizí. Gabriel Laub | Detail citátu

Ženy nejsou stvořeny k běhu. Když prchají, tedy proto, aby byly dostiženy. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Žena se stává nebezpečím pro muže jen ve dvou případech - když ji neuspokojí a když ji uspokojí. Gabriel Laub | Detail citátu

Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Žena jest hluboká voda, jejíchž vírů nikdo nezná. Egyptská přísloví | Detail citátu

Čím je žena náročnější, tím je duchaprostší. Roger-Comte de Bussy-Rabutin | Detail citátu

Ženy! Ženy! Kdo je pochopí? Jejich úsměvy odporují jejich pohledům, jejich slova slibují i vábí a zvuk jejich hlasu odrazuje. Někdy ve vteřině postihnou a uhodnou naši nejtajnější myšlenku a hned zase nechápou nejjasnější narážky. Michail Jurjevič Lermontov | Detail citátu

Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist? Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena byla druhým omylem božím. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..