Velká láska znamená hlasitě se nabízet, ale beze slova se obětovat.

Autor citátu: Adolf Heyduk     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska se podobá dobré pověsti. Je-li jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Milovat člověka, to znamená brát ho, jaký je. Daphne Du Maurier Classic | Detail citátu

Dva lidé jsou vždy dva extrémy lásky. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Láska, když nalézá příliš mnoho živné půdy, degeneruje. Claude Prosper Jolyot de Crébillon | Detail citátu

Láska je klec, která je příliš těsná pro přelétavé ptáky. Louis Fürnberg | Detail citátu

Láska k druhému pohlaví je nejmoudřejší věc na světě, zamilovanost do něho nejpošetilejší. Pjotr Iljič Čajkovskij | Detail citátu

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti. Giacomo Casanova | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Láska dává člověku křídla - praktičtější a levnější by bylo, kdyby rozdávala letenky. Gabriel Laub | Detail citátu

Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce. Dohenová Dorothy | Detail citátu

Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Maxim Gorkij | Detail citátu

Všechny bytosti, které se milují mají osudovou krásu, krásu trvání, krásu prvku. Eluard Paul | Detail citátu

Láska k někomu bývá často jen pomstou na někom. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je hnutí, které nutí, dva lidi do blnutí. N.N. | Detail citátu

Láska, stejně jako oheň, nemůže existovat bez stáleho udržovaní a jen co přestane doufat nebo se bát, uhasíná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným. Bruno Giordano | Detail citátu

Každý je tak trochu ignorant, ovšem každý v něčem jiném. Eleanor Roosevelt | Detail citátu

Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce? Honoré de Balzac | Detail citátu

Myslím, že láska na tomto světe neexistuje. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Věrná láska - to nejsou stálé sympatie k tomu, kdo se ti dlouho líbí, ale kdo se ti trvale neprotiví. Josh Billings | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Láska jedněch je jiným nepochopitelná, jejich věrnost ještě méně. Ernest Hemingway | Detail citátu

Láska je poezií života. Svatopluk Čech | Detail citátu

Rozejdi se, dokud máš s kým. Bolek Polívka | Detail citátu

Jen díky lásce se život udržuje a postupuje vpřed. Ivan Sergejevič Turgeněv | Detail citátu

Abychom lidi získali, musíme v nich vzbudit víru, že je milujeme, a nejlepší cesta k tomu je, milovat je opravdu. Jeremy Bentham | Detail citátu

Láska nemá jen pálit, ale i hřát. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nejprve se zamilujete a pak uvažujete! Učiníte-li to obráceně, nebudete nikdy milovat. Emanuele Bolognessi | Detail citátu

Láska dokáže být nekonečně dlouhá, jako nit, ale dá se i lehce přetrhnout. maniaX | Detail citátu

Jak často člověk lituje, že miluje aniž si může pomoci. Achard Marcel | Detail citátu

Můj manžel se zamiloval. Ráno cvičí, pije bifis a kupuje si Tinu. Procházka Antonín | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Měj své sousedy rád, ale sám vybírej své sousedství. Louise Beal | Detail citátu

Láska a přátelství se vylučují. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu. Camus Albert | Detail citátu

Láska nemá žádný věk. Blaise Pascal | Detail citátu

Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře. Honoré de Balzac | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..