Když člověk ví proč miluje tak nemiluje.

Autor citátu: Jesenský Ján     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Být ničím a nic nemilovat je jedno a totéž. Ludwig Feuerbach | Detail citátu

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém. Charles Dickens | Detail citátu

Díky lásce se stáváme lidštější a to bez ohledu na to jak probíhá. Boris Leonidovič Pasternak | Detail citátu

Velká láska se rodí jen z velkého poznání toho, co milujeme. Co neznáme, můžeme milovat jen chudě. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Milovat a zůstat rozumný je sotva bohu povoleno. Publilius Syrus | Detail citátu

Láska nezná strach. Je-li dokonalá, rozhání kolem sebe všechny chmury. Alexandr Alexandrovič Blok | Detail citátu

Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil. Ginsberg Alan | Detail citátu

Láska je oheň, který během let nadělá víc dýmu než tepla. Maurice Chevalier | Detail citátu

Tajemství lásky je větší než tajemství smrti. Oscar Wilde | Detail citátu

Žhavá láska brzy zhasne. N.N. | Detail citátu

Není vítězem, kdo bojoval a zvítězil. Ale ten, kdo miloval, zrazen byl a odpustil. Neznámý autor | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Láska a nenávist jsou extrémy téhož citu. Nikdo nedovede jiným opovrhovat prudčeji než ten, kdo ho dříve nesmírně miloval. Adolf Heyduk | Detail citátu

Zamilovaní nemohou posuzovat krásu. N.N. | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti: byvši jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Cervantes Miguel de Saavedra | Detail citátu

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce, a srdce, aby se jí neubránil. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Láska je univerzální dorozumívací jazyk. I němí jím mohou hovořit a hluší mu naslouchat. Fernán Caballerová | Detail citátu

Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod. Sigmund Freud | Detail citátu

Abychom lidi získali, musíme v nich vzbudit víru, že je milujeme, a nejlepší cesta k tomu je, milovat je opravdu. Jeremy Bentham | Detail citátu

Člověk se nasytí všeho, i lásky. Homér | Detail citátu

Dvě bytosti, které milují a žijí stejným životem, mohou být odděleny zdí a zůstat pro sebe hádankou. André Gide | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Corneille Pierre | Detail citátu

O člověka kterého milujeme můžeme bojovat celý život, ale ztratíme ho během několika vteřin. Berdys | Detail citátu

Nelze podruhé milovat to, co jsme u milovat přestali. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Každý člověk se narodil proto, aby miloval. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Není zamilován, kdo obědvá s chutí. Amcharské přísloví | Detail citátu

Milenka vždy krásnější. Nepálské přísloví | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Soucit je krutý. Je to živel, který ničí. Láska není v bezpečí, je-li někde nablízku soucit. Graham Greene | Detail citátu

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Je neuvěřitelné kolik dobrých nápadů je denně zavrženo kvůli neschopnosti zvládat vzájemné vztahy. John P. Kotter | Detail citátu

Jen v otevřenosti a svobodě žije opravdová láska. Nováková Milena | Detail citátu

Láska neodpustí buď nic anebo všechno. Balzac Honoré de | Detail citátu

Světu jsi možná jen jedinou osobou. Ale jediné osobě můžeš být celým světem. Neznámý autor | Detail citátu

V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje. Eluard Paul | Detail citátu

Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Láska v nás budí hlubší city, než v nás může vzbudit žena. Alexandre Dumas starší | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..