Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami.

Autor citátu: Voltaire Francois-Marye Arouet     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Když se muž bojí ženy, nebojí se žena ničeho na světě. Conte Basile de Giovanni | Detail citátu

Žena mluví raději o lidech, muž mluví raději o světě a člověčenství. Karel Čapek | Detail citátu

Když chceme rozumět mužům, studujme ženy. Francouzské přísloví | Detail citátu

Hned jak ochutnají ženy lásku, přátelství se jim zdá bez chuti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Zprvu si ženy stěžují na dotěrné muže, později na nevšímavé. Milan Kenda | Detail citátu

Žádná žena se nepokládá za ošklivou. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Když už je nám lhostejná, pak i žena na kolenou je velká přítěž. Sacha Guitry | Detail citátu

Když potkáš krásnou ženu, prohlédni si jejího muže. Francouzská přísloví | Detail citátu

Čtu ve svém muži jako v knize, ale jiné knihy mám také ráda. Německé přísloví | Detail citátu

Není počestných žen, které by tím nebyly už dlouho znuděny. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Žena je fonetický něžný živočich, který se spisovně píše něžné pohlaví. André Brie | Detail citátu

Žena je nižší tvor, příliš je poslušna svých orgánů. Pro mne je žena krásná, jen když se podobá muži. Honoré de Balzac | Detail citátu

Stejně směšná by byla krásná žena, která by se měla za ošklivou, jako duchaplný člověk, kdyby se měl za hlupáka. Přílišná skromnost - vlastně chyba opravdu vzácná - je jakýmsi nevděkem vůči přírodě. Julien Offroy de la Mettrie | Detail citátu

Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je. Asturias Miguel Ángel | Detail citátu

My mužové potřebujeme ke svému blahu ženy. Ženy zase potřebují krásné šaty. Jerome Jerome Klapka | Detail citátu

Lidskost je ctností ženy, šlechetnost je ctností mužů. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela. André Maurois | Detail citátu

Cizí žena se zdá hezčí. Italské přísloví | Detail citátu

Ženy se dělají krásnými jen proto, že oko muže je vyvinuto lépe než jeho mozek. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Komu připravily ráj ženy, ten nebude ušetřen pekelných muk. Orientální přísloví | Detail citátu

Věřím ve velké rodiny - každá žena by měla mít aspoň tři manžely. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Žena nelže. Přizpůsobuje si toliko pravdu dle své potřeby. Emanuel Hruška | Detail citátu

Bůh stvořil muže, ale žena stvořila manžela. Helen Rowlandová | Detail citátu

Dobrá žena muže inspiruje, vtipná zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane. Hugo Victor | Detail citátu

Žena je tak stará, jak vypadá před snídaní. William Howe | Detail citátu

Znám povahu žen - nechtějí co chceš, a co nechceš, vyžadují tím více. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Všechny ženy, které jsem kdy poznal, si minulost pamatovaly až moc dobře. Obvykle až do příšerných podrobností. Gerald Durrell | Detail citátu

Ženy nás už donutí, abychom byli šťastni. Žáček Jiří | Detail citátu

Mají-li ženy hovořit o něčem chytrém, obecném, neosobním, musí při tom být muž. Jean Paul | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Maurice Blondel | Detail citátu

Cos pro ženu udělal, na to může zapomenout, nikdy ti ale nezapomene to, cos pro ni neudělal. Maurois André | Detail citátu

Existuje období ve vztahu k ženě, kdy je muž sám sobě cizí a odhaluje se před ní jako věřící před bohem. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Žena bez minulosti je většinou bez budoucnosti. Sacha Guitry | Detail citátu

Nejlepší žena - ta sousedova. Italská přísloví | Detail citátu

Když se žena vdá, vymění pozornost mnoha mužů za nepozornost jednoho. Králová Jaroslava | Detail citátu

Vaše žena vypadá jako Eskymák po zimním spánku! Šimek Miroslav | Detail citátu

Žena byla druhým omylem božím. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání. Miroslav Horníček | Detail citátu

Příroda přikázala ženě "buď krásnou, můžeš-li, chytrou, chceš-li, moudrou a uvážlivou však musíš být neustále.". Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..