Žena nikdy nelituje svých omylů. Zato se za ně ráda mstí.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Carlo Dossi     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Žena je docela obyčejný tvor, o němž jsi si udělal krásnou představu. Flaubert Gustav | Detail citátu

Ženy hledají jemnou duši a mocné tělo. Jean Paul | Detail citátu

Žena touží víc po závisti žen než po obdivu mužů. Hippolyte Adolphe Taine | Detail citátu

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledí na svůj prospěch. Balzac Honoré de | Detail citátu

Nikdo se neraduje z pomsty víc jak žena. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Baví se dvě sousedky: To je starej Vomáčka. Žije chudák docela sám. Parchant jeden ... Jiránek Vladimír | Detail citátu

Ženy nás už donutí, abychom byli šťastni. Žáček Jiří | Detail citátu

Neštěstí je v tom, že ženy, které jsou šťastné se s tím nespokojí. Jablonskij | Detail citátu

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano. Shaw George Bernard | Detail citátu

Z pozemských statků nejlepší je dobrá žena, špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simonides z Keosu | Detail citátu

Z mého pohledu je dobrá a prospěšná jen ta emancipace, která zvýší úctu ženy ve vašich očích, aniž by snížila přitažlivost pro jiné vaše orgány. Ženská, o kterou nikdo nestojí, přece nemůže mít z emancipace žádnou radost. Jan Werich | Detail citátu

Ženy jsou ješitné už od malička a sluší jim to. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když se žena vdá, vymění pozornost mnoha mužů za nepozornost jednoho. Králová Jaroslava | Detail citátu

Čím méně žena ví, co chce, tím rozhodnější je, aby to dostala. Kurt Götz | Detail citátu

Žena je živočich, který nemá ani pevnost, ani stálost. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Každá žena chce být dobývána, ale jen málokterá je toho hodna. Matthias Claudius | Detail citátu

Dvakrát promysli to, co chceš říci - a zjistíš, že tvá žena mezitím dvakrát změnila téma. Richard Burton | Detail citátu

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel. Immanuel Kant | Detail citátu

Každá žena chce stihnout vše, co jí uteče. Josef Poláček | Detail citátu

Žena je zdařilá napodobenina anděla, jenže se Pánbůh přitom dopustil několika roztomilých chyb. Hauptmann Gerhard | Detail citátu

Žena, která je vám rovna, je největším štěstím. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Narodit se je dobrodružství nebezpečnější pro ženu než pro muže. O'Henry (Porter William Sydney) | Detail citátu

Když se žena vdává, řekne ano, a tehdy je to naposledy, kdy mluví stručně. André Masson | Detail citátu

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. Shaw George Bernard | Detail citátu

Když se muž bojí ženy, nebojí se žena ničeho na světě. Conte Basile de Giovanni | Detail citátu

Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď. Čínské přísloví | Detail citátu

Žena jako větev se ti přizpůsobí, ohýbáš-li ji pozvolna. Avšak zlomíš jí srdce, ztratíš-li trpělivost. Johannes Eckhart | Detail citátu

To mi nejde do hlavy, proč si ji vzal. Jak je šeredná, že se za ní o ulici otáčejí lidi. Také on se otočil. Myslí si, prokristapána, co je tohle za zjev! Přistoupil blíž - a bylo pozdě. Ilja Ilf | Detail citátu

Jenom žena ví, čeho je žena schopna. Maugham William Somerset | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Bacon Francis | Detail citátu

Žena jest hluboká voda, jejíchž vírů nikdo nezná. Egyptská přísloví | Detail citátu

Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp, když se s ním nebude chlubit. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Domnívat se, že ten kdo měl mnoho žen je hlubokým znalcem ženské duše je stejný omyl jako kdybychom se domnívali, že muzejní dozorce může psát umělecké kritiky. Sorge Dino | Detail citátu

Některé ženy jsou všechny stejné. Suchý Ondřej | Detail citátu

Mají-li ženy hovořit o něčem chytrém, obecném, neosobním, musí při tom být muž. Jean Paul | Detail citátu

Když si chceš uchovat krásné nohy, musíš dovolit, aby ti je masírovali mužské pohledy. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Dáma je žena, která činí z mužů gentlemany. Guiness Alec | Detail citátu

Některý ženský jsou strašně dětinský. Nedávno mi jedna vlezla do koupelny a potopila mi všechny moje lodičky. Allen Woody | Detail citátu

Žena je ochotna milovat každého muže, který je ochoten denně ji říkat, že ji miluje. Carlo Goldoni | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími: řekni jen něco a ostatek zataj! Homér | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..