Žena muže želí, dokud nezvře zelí.

Autor citátu: Česká přísloví     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Z pozemských statků nejlepší je dobrá žena, špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simonides z Keosu | Detail citátu

Žena bude flirtovat s kýmkoli na světě do té doby, dokud se budou ostatní dívat. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena, která je jen trochu k světu a není zrovna hrbatá, může si vzít, koho chce. William Makepeace Thackeray | Detail citátu

S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít - brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj! Homér | Detail citátu

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí? Freud Sigmund | Detail citátu

Dvakrát promysli to, co chceš říci - a zjistíš, že tvá žena mezitím dvakrát změnila téma. Richard Burton | Detail citátu

Nikdo se neraduje z pomsty víc jak žena. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji celou tu dobu bez přestání. Achard Marcel | Detail citátu

Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena. Lansky Paul | Detail citátu

Nestěžujte si, že je vaše slečna bez ducha. Co kdyby byla bez těla?! Ladislav Muška | Detail citátu

Žena je přístupna ostýchavým mužům, nikoli však váhavým. Gustav Freytag | Detail citátu

Sukní ženy - třasořitky rozum obloudit si nedej. Lichotně šveholí ona, ale šilhá po tvé sýpce. Hésiodos | Detail citátu

Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama. George Bernard Shaw | Detail citátu

Žena je oslnivý efekt přírody. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Žena nás zamíchává do života. Christian Morgenstern | Detail citátu

Žena neodloží na zítřek to, co si může obléknout již dnes. A to, co si oblékne, stává se pro ni starým. Arabská přísloví | Detail citátu

Jsou ženy, jejichž cti se smíš dotknout, ne však jejich ješitnosti. Jean Paul | Detail citátu

Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním. Paul Jean | Detail citátu

Největším ze všech majetků je krása ženy. Friedrich Schiller | Detail citátu

Kdyby vaše žena měla nějakou cenu, vzala by si někoho jiného. Radovič Dušen | Detail citátu

Není nebezpečných žen, jsou jen slabí muži. Maurois André | Detail citátu

Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly. Orosius Paulus | Detail citátu

Svou ženu bych si za manželku raději nevybral. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Neklidná žena v domě přikládá ke starostem bolest. Sumérská přísloví | Detail citátu

Žena má vždycky milovat muže, který ji převyšuje, nebo se má mýlit tak, jako by ji převyšoval. Honoré de Balzac | Detail citátu

Marnotratná žena dělá z domu děravý pytel. Orientální přísloví | Detail citátu

Neústupná žena chce muže spíše dráždit, než odrazovat. Pierre-Jean de Béranger | Detail citátu

Dostává-li žena husí kůži, je to ten nejsamozřejmější proces na světě. August Strindberg | Detail citátu

Všechny matky jsou matkami velkých lidí. Není jejich vinou, že jim život později uchystá zklamání. Pasternak Boris Leonidovič | Detail citátu

Pozorně poslouchej co ti žena radí, abys to mohl udělat naopak. Čečenská přísloví | Detail citátu

Když se objeví slunce, zmizí hvězdy. Arabské přísloví | Detail citátu

Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost, a ženy, které mají jistou minulost. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Když je nám už lhostejná, pak je žena na klíně velká zátěž. Sacha Guitry | Detail citátu

Žena se vždy spíše zamiluje do mužova těla než do jeho intelektu. Carlo Dossi | Detail citátu

Žena, která si zapomněla rouge, je zděšena, jako by si nechala doma rty. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. Oscar Wilde | Detail citátu

Žena, která vyslyšela jednou, vyslechne i podruhé. Její srdce není z ledu a při odmítnutí se může vždy odvolat. George Gordon Byron | Detail citátu

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských. Ruské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..