Žena umí zachovat jen jedno tajemství. Svůj věk.

Autor citátu: Aristotelés ze Stageiry     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Ženy jsou jako sny - nikdy nejsou takové, jaké bys je chtěl mít. Luigi Pirandello | Detail citátu

Jsem hodná, milá, spravedlivá, empatická a nejkrásnější...když jsem sama doma. Friedrichová Anna | Detail citátu

Bůh stvořil muže, ale žena stvořila manžela. Helen Rowlandová | Detail citátu

Žena má děkovat bohu, že má její manžel chyby. Manžel bez chyb je nebezpečný pozorovatel. George Saville Halifax | Detail citátu

Žena je nepřítelem snění. Apollinaire Guillaume | Detail citátu

Ústa krásné ženy jsou květinou, která láká mnoho motýlů. Řecká přísloví | Detail citátu

Neústupná žena chce muže spíše dráždit, než odrazovat. Pierre-Jean de Béranger | Detail citátu

Slabí, kteří dovedou se svou slabostí dobře zacházet, jsou silní. To je tajemství úspěchu žen a rozvojových zemí. Murville Marice Couve de | Detail citátu

Žena, která nás opustila, není už táž, která u nás byla. Marcel Proust | Detail citátu

Kam čert nemůže, nastrčí bábu. České přísloví | Detail citátu

Čím krásnější je žena, tím má být upřímnější, neboť jen upřímností může působit proti škodě, kterou může zavinit její krása. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Čím je žena krásnější, tím musí být upřimnější, neboť jen její upřímnost dovede napravit to, co způsobila její krása. Němcová Božena | Detail citátu

Ženy se nevystrojují pro úžas a obdiv nás mužů, nýbrž pro úžas a podiv žen. Karel Čapek | Detail citátu

Pozorně poslouchej co ti žena radí, abys to mohl udělat naopak. Čečenská přísloví | Detail citátu

Duch ženy je pohyblivý, bouřlivá hladina na mělké vodě. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Kdo hubuje na ženy, míval je kdysi velmi rád. Francouzská přísloví | Detail citátu

Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než přestárlé ženy, kdy se narodila. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Svou ženu bych si za manželku raději nevybral. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí? Freud Sigmund | Detail citátu

Žena, která nemůže najít svůj mužský ideál, by se měla podívat do zrcadla, zdali stojí za to, aby se stala ideálem nějakého muže. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji celou tu dobu bez přestání. Achard Marcel | Detail citátu

Je jen jediný způsob, jak jednat se ženami. Bohužel, nikdo ho nezná. Chaplin Charles Spencer | Detail citátu

Ženy se nám nelíbí jen pravidelností rysů. Mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás neupoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme, spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Chci milovat takovou ženu, která mne chápe nikoliv nejvíce, ale nejlépe. Konstantin Nikolajevič Baťuškov | Detail citátu

Je lépe ženu rozčilovat, než nudit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Nejšťastnější není ta žena, která dostane nejlepšího manžela, ale ta která udělá nejlepšího z toho, jehož dostane. Helen Rowlandová | Detail citátu

Každé zlo, jenom ne špatnou ženu! Babylónská přísloví | Detail citátu

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. Vlasta Burian | Detail citátu

Žena je stará tehdy, když již ona sama si nepřipadá mladá. Orientální přísloví | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími: řekni jen něco a ostatek zataj! Homér | Detail citátu

Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná hned při první příležitosti. Kamil Bednář | Detail citátu

Každá žena je hezká ve tmě, zdálky nebo pod deštníkem. Japonská přísloví | Detail citátu

Žena by měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v posteli. A tragédie je, když se to přehází. Miloš Kopecký | Detail citátu

Život ženy obíhá po kružnicích citu. Život muže stoupá po přímkách intelektu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ženě můžeš vždycky natlouct, ona už bude vědět proč. Arabské přísloví | Detail citátu

Cizí žena se zdá hezčí. Italské přísloví | Detail citátu

Z mého pohledu je dobrá a prospěšná jen ta emancipace, která zvýší úctu ženy ve vašich očích, aniž by snížila přitažlivost pro jiné vaše orgány. Ženská, o kterou nikdo nestojí, přece nemůže mít z emancipace žádnou radost. Jan Werich | Detail citátu

Být mladou a nebýt krásnou, je právě tak málo potěšitelné, jako být krásnou avšak nebýt mladou. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Jestliže muž odmítne ženino milostné nabíhání, vyvozuje z toho postižená obvykle jeden ze dvou závěrů - buď že je ten muž homosexuál, nebo že je impotentní. William Somerset Maugham | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..