Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení - tím je těhotenství.

Autor citátu: Friedrich Nietzsche     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Nestěžujte si, že je vaše slečna bez ducha. Co kdyby byla bez těla?! Ladislav Muška | Detail citátu

Nápadně hezkým ženám mnohdy chybí schopnost k lásce. Nápadně nehezkým pak příležitost. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena, která nemůže být hvězdou na nebi, chce být aspoň petrolejovou lampou doma. Georges Benjamin Eliotová | Detail citátu

Je mi líto každé mladé ženy, jejíž tělo není středem pozornosti a tudíž zahálí. Matthias Claudius | Detail citátu

Žena jako větev se ti přizpůsobí, ohýbáš-li ji pozvolna. Avšak zlomíš jí srdce, ztratíš-li trpělivost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Žena mluví raději o lidech, muž mluví raději o světě a člověčenství. Karel Čapek | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Maurice Blondel | Detail citátu

Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost nehledí svých darů, a je to pro nebe stejná urážka, jako když se věřící zapomene ráno a večer pomodlit. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Žena se vždy obětuje, pokud ji k tomu dáte příležitost. Je to její oblíbená forma sebeuspokojení. William Somerset Maugham | Detail citátu

Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena. Lansky Paul | Detail citátu

Ženy by měly rozvíjet své schopnosti, jak to odpovídá jejich přirozené provaze a nepokoušet se napodobovat muže. Alexis Carrel | Detail citátu

Čím méně žena ví, co chce, tím rozhodnější je, aby to dostala. Kurt Götz | Detail citátu

Milující žena je vždy plna pochyb, zda je to ten pravý. John Heywood | Detail citátu

Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Žena miluje muže málomluvné, protože se domnívá, že ji poslouchají. Guitry Sacha | Detail citátu

Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Jsem jako anděl. Pořád někoho pod křídlem. Pořád něco hlídám. A pořád někde lítám. Friedrichová Anna | Detail citátu

Krása žen se nám líbí právě jen proto, že má své kazy. René Descartes | Detail citátu

Ženy mají dvě zbraně - kosmetiku a slzy. Naštěstí pro muže mohou být jen zřídkakdy s úspěchem použity obě součastně. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Ženy nenávidí revoluci a revolucionáře. Mají rády muže poddajné, kteří jsou vážení v bance a nechodí nikdy pozdě k obědu. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Bez větru a bez žen by lodě a muži nemohli jíti kupředu - ale ani ztroskotat. Orientální přísloví | Detail citátu

Pokud pochybujeme o srdci ženy, nemáme kdy hodnotiti její tvář. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Žena buď miluje, nebo nenávidí, nic jiného. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

My mužové potřebujeme ke svému blahu ženy. Ženy zase potřebují krásné šaty. Jerome Jerome Klapka | Detail citátu

Jenom žena ví, čeho je žena schopna. Maugham William Somerset | Detail citátu

Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval. Sofoklés | Detail citátu

V mládí ženy milujeme, ve stáří jim rozumíme. Finská přísloví | Detail citátu

Žádný muž nikdy přesně neví, proč ho žena miluje. Erskine John | Detail citátu

Žena opravdu někdy zvířecky trpí láskou, totiž snáší svoje neštěstí, jako zvíře snáší bolest, nesnaží se uzdravit, umí se jenom chvět a lízat si ránu. Jean Dutourd | Detail citátu

Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než přestárlé ženy, kdy se narodila. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Ženy nejsou stvořeny k tomu, aby snášely velké starosti, ale k tomu, aby je zmírňovaly. Oliver Goldsmith | Detail citátu

Z lásky k ženě se zrodilo všechno nejkrásnější na světě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Rozum ženy je v jejich kráse a krása muže v jeho rozumu. Arabská přísloví | Detail citátu

Žena touží víc po závisti žen než po obdivu mužů. Hippolyte Adolphe Taine | Detail citátu

Když se žena s mužem nevyspí, ani jedna poklička na hrnec jí nepasuje. Polská přísloví | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Blondel Marc | Detail citátu

Chytrou ženu je těžké milovat, ale ještě těžší přestat. Jablonskij | Detail citátu

U žen ztrácejí jen bázlivci, milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem. Gautier Théophile | Detail citátu

Žena, která po svém muži nikdy nechce peníze na parádu, má bohatého milence. Žena, která je chce příliš často, ta se ho teprve snaží najít. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..