Čím víc se to mění, tím je to stejnější.

Autor citátu: Alphonse Karr     Téma: historie

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma historie

Vare, Vare, redde mihi legiones meas! (Vare, vrať mi mé orly (legie) - zvolání císaře po tom co se dozvěděl o porážce 14. a 17.legie od Germánů v Teutoburském lese v r. 9 n.l.) Augustus | Detail citátu

Byl to skvělý špatný muž (výrok o O.Cromwelovi). Anglický hrabě | Detail citátu

Běda poraženým!!! Galové | Detail citátu

Zdravím Tě mstiteli Kosova pole (tak od dětství zdravily srbské matky své syny). Srbský pozdrav | Detail citátu

Historie je věda o tom, co se nikdy nestane dvakrát. Paul Valéry | Detail citátu

Dějiny světa jsou světový soud. John Fletcher | Detail citátu

Historik - pomlouvač velkého formátu. N.N. | Detail citátu

Nebohý Říme, co teď budeš bez svého nepřítele! (Po pádu Kartága) Římský senátor | Detail citátu

Hvězdám jsou lhostejné naše osudy, protože existují tisíce let, stovky olympiád. Daněk Oldřich | Detail citátu

My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny, píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat. Gabriel Laub | Detail citátu

Diktátoři ucpávají kritikům ústa roubíkem, demokraté kaviárem. Gabriel Laub | Detail citátu

Čím víc se to mění, tím je to stejnější. Alphonse Karr | Detail citátu

Co jsem jim vlastně udělala? Marie Antoaneta | Detail citátu

Dějiny jsou románem toho, co bylo. Román je dějinami toho, co mohlo být. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Neruš mé kruhy. Archimédes | Detail citátu

Moře je jako historie - z perspektivy vypadá monumentálně, ale jste-li uprostřed, zvedá se vám žaludek. Gabriel Laub | Detail citátu

Dva prsty do V (vítězství). Pozdrav vznikl v bitvě u Kresčaku. Francouzští baroni před bitvou ukazovali anglickým lučištníkům, že až je porazí tak jim uříznou dva prsty (ukazováček a prsteníček), aby už nemohli napínat tětivu luku. Po bitvě ukazovali Angličané poraženým Francouzům, že oba prsty stále mají. Francouzi dodnes tento pozdrav nenávidí. Doležal Bohuslav | Detail citátu

Diktatura je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech. Alberto Moravia | Detail citátu

Poměry nedělá nikdy diktátor. Poměry dělají diktátora. N.N. | Detail citátu

Nejsnažší je vytvořit tvrdý řežim z měkkých poddaných. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou paměti, učitelkou života a poslem minulosti. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám. Jakub Arbes | Detail citátu

Sic transit gloria mundi - Tak pomíjí světská sláva (při volbě papeže tři duchovní pálí tři hrsti koudele a recitují tuto větu). Volba papeže | Detail citátu

Někdo se pod bagančaty tyrana tváří, jako by byl pod pantoflem Múzy. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Hanibal ante portas (Hanibal před branami)! Římské přísloví | Detail citátu

Dějiny jsou jako moře. Zdálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, tak se vám dělá špatně. Gabriel Laub | Detail citátu

Chytrý tyran by mohl svobodu myšlení klidně povolit. Těch pár poddaných, kteří by toho využili, nestojí za řeč. Gabriel Laub | Detail citátu

Znásilněná historie rodí mrtvé. Gabriel Laub | Detail citátu

Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti. Josef Čapek | Detail citátu

Cenzura je vždy rodnou cestou každé diktatury. N.N. | Detail citátu

Paní historie má tu smůlu, že ji nejčastěji znásilňují impotenti. Gabriel Laub | Detail citátu

Arabové dobývali území až tam, kam je donesli jejich koně (od Pyrenejím k Himalájím). Historik x.y. | Detail citátu

Historie je učitelkou života. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Dějiny nemají žádný smysl, je to pouze bezcílná hra náhod. Lessing Gotthold Efram | Detail citátu

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy. Stefan Zweig | Detail citátu

Diktátor je vůdce národa, který dává přednost moru despotismu před cholerou anarchie. N.N. | Detail citátu

Diktatura bere lidem všechna práva - víc udělat nemůže. Demokracie dává lidem všechna práva - víc udělat nemůže. Gabriel Laub | Detail citátu

I múza dějin je jako žena - má svá stydlivá místa. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Diktátoři humanisté dovolují občas svým odpůrcům sebevraždu, ba i přirozenou smrt ve vězení. Gabriel Laub | Detail citátu

Před soudem dějin se inkvizice hájí tím, že když zapaluje hranice pod kacíří, šíří se světlo v temných dobách. Jiří Žáček | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..