Jestliže si ženy stěžují, že přitahují pohledy mužů, proč se neoblékají tak, aby je odpuzovaly?

Autor citátu: Ladislav Muška     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Muž je žárlivý když miluje, žena i když nemiluje. Kant Immanuel | Detail citátu

Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi. Anatole France | Detail citátu

Žena, která nás opustila, není už táž, která u nás byla. Marcel Proust | Detail citátu

Kam čert nemůže, nastrčí bábu. České přísloví | Detail citátu

Žena je nebezpečí pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

Ženy nevidí co pro ně děláme, ony vidí jen, to co neděláme. Courteline George | Detail citátu

Žena si váží více toho, kdo ji znásilňuje, než toho, kdo jí zbožňuje. Bidpaj | Detail citátu

Odmítnutím milence přináší žena největší oběť. Sama sobě. Ladislav Muška | Detail citátu

Ženy by měly být nemravné a neměly by být slyšet. Groucho Marx | Detail citátu

Aby se člověk zalíbil ženě buď velmi krásné, nebo velmi ošklivé, musí chválit její inteligenci, aby se zalíbil ostatním, musí vychvalovat jejich krásu. Chesterfield Clark Austin | Detail citátu

Takovéhle jsou všechny ženské. Spíš se usouží k smrti, než aby od nějakého mužského upustily. John Waugh | Detail citátu

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti. Démokritos | Detail citátu

Žena je bytostí, který vrhá největší stín nebo největší světlo do našich snů. Baudelaire Charles | Detail citátu

Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná. Françoise Saganová | Detail citátu

Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla. Alphonse Allais | Detail citátu

Běhat za ženami ještě nikomu neuškodilo. Nebezpečné je jen chytit ji. Jerome David Salinger | Detail citátu

Viděl jsem v aréně raněného býka a viděl jsem v pokoji ženu, ke všemu odhodlanou. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že býci jsou bezpečnější. Henry Bordeaux | Detail citátu

Žena mě dohnala k pití a já v sobě nenašel ani dost slušnosti, abych jí poděkoval. William Claude Fields | Detail citátu

Z lásky k ženě se zrodilo všechno nejkrásnější na světě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Málokterá žena píše aforismy. Jak taky, prosím vás, říci jednu myšlenku nanejvýš dvěma větami. Jiří Novák | Detail citátu

Nerozčiluj se, když máš pravdu, ani když má pravdu žena. Hádka bývá účelná jen v pochybných případech, kdy potřebuješ záležitost zatemnit. Jean Rostand | Detail citátu

Ženy jsou v lásce dál než většina mužů, ale muži nad ně vynikají v přátelství. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Když je nám už lhostejná, pak je žena na klíně velká zátěž. Sacha Guitry | Detail citátu

Neběhejte za ženami, abyste se nesrazili s těmi, kteří od nich prchají. Dušan Radovič | Detail citátu

Neměla co na sebe. Rozhodla se proto dělat striptérku. Lech Przeczek | Detail citátu

Ořech tvrdý, zub červivý. Mladá žena, kmet šedivý. Toho spolknu, radím, se střes, věc nejlepší jest rovná spřež. Česká přísloví | Detail citátu

Dvě ženy pod jednou střechou - dva tygři v jedné kleci. Indické přísloví | Detail citátu

Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj věk Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Žádný tvor nemá tak citlivý a jemný sluch jako žena - ta slyší, i když upadne trochu popele z cigarety na koberec. Vittorio de Siza | Detail citátu

Elegantní žena s hloupým výrazem je nepřípustná. Na druhé straně dokonalé kráse není nic vlastnějšího než přihlouplý výraz. Venuše Milóská je toho nejjasnějším důkazem. Salvator Dalí | Detail citátu

Žena se stává nebezpečím pro muže jen ve dvou případech - když ji neuspokojí a když ji uspokojí. Gabriel Laub | Detail citátu

To všeobecně platí pro ženy, že jdou tam, kam jde přízeň štěstěny. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Žena je jako tvůj stín. Běž za ní - bude před tebou prchat, utíkej před ní - poběží za tebou. Alfred de Musset | Detail citátu

Zlé ženy a ďáblovy úskoky pocházejí ze stejné dílny. Orientální přísloví | Detail citátu

Ženy neodpouštějí mužům omyly, kterých se sami dopustí. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Moje žena mne tak miluje, že mi někdy i rozumí. Pascal Blaise | Detail citátu

I když máme více rozumu než ženy, ony mají určitě více instinktu než my. Čapek Josef | Detail citátu

Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové. Miroslav Horníček | Detail citátu

Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná hned při první příležitosti. Kamil Bednář | Detail citátu

Žena, která po svém muži nikdy nechce peníze na parádu, má bohatého milence. Žena, která je chce příliš často, ta se ho teprve snaží najít. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..