Když se objeví slunce, zmizí hvězdy.

Autor citátu: Arabské přísloví     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Proč je nehezká, když je zamilovaná? To není spravedlivé. Jacques Prévert | Detail citátu

Ženská duše stále potřebuje milovat a být milována. Romain Rolland | Detail citátu

Žena jest hluboká voda, jejíchž vírů nikdo nezná. Egyptská přísloví | Detail citátu

Ženy zůstávají stále dětmi, které žijí z očekávání. Julius Zeyer | Detail citátu

Neexistují ošklivé ženy, jsou je ženy, které nevědí, jak se udělat hezké. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Ženy nechtějí rovnoprávnost s muži, ale s jinými ženami. Dušan Radovič | Detail citátu

Žena se nemá muži vnucovat, nýbrž jen pozvolna nabízet. Jaroslav Durych | Detail citátu

Žena je oslnivý efekt přírody. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Jakmile vám dala žena jednou srdce, tak se už nezbavíte toho ostatního. John Vanbrugh | Detail citátu

Žena není nikdy tak bystrá, jako když chce jiné ženě odlákat manžela. Oldřich Fišer | Detail citátu

Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát. Honoré de Balzac | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žena je jako tvůj stín, běž za ní - bude před tebou prchat, utíkej před ní - poběží za tebou. Francouzské přísloví | Detail citátu

Žena je jako lilie - jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel a sežere ji. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Zvědavost je forma ženské odvahy. Victor Hugo | Detail citátu

Ženy by měly být nemravné a neměly by být slyšet. Groucho Marx | Detail citátu

Odvezte mě rychle k nějaké hodné ženě. Adresu neznám ... Jiránek Vladimír | Detail citátu

Žena - toť sladké zlo. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Žena zachází s muži jako šachista s figurkami. Sáhne na jednu, ale zrak jí upíná na druhou - možná že s ní udělá lepší tah. Pope Alexander | Detail citátu

Z pozemských statků je nejlepší dobrá žena. Špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simónidés z Keu | Detail citátu

Žena opravdu někdy zvířecky trpí láskou, totiž snáší svoje neštěstí, jako zvíře snáší bolest, nesnaží se uzdravit, umí se jenom chvět a lízat si ránu. Jean Dutourd | Detail citátu

Coyot woman - ve státě Wyoming je označována žena, která je tak ošklivá, že když se vedle ní ráno probudíte a má hlavu na vaší ruce, raději si ruku uhryžete jako kojot než, aby jste ji probudil. Macek Miroslav | Detail citátu

Kdyby žena byla něco dobrého, byl by i Bůh ženatý. Gruzínská přísloví | Detail citátu

Žádná žena není tak atraktivní, aby ještě nezískala ve světě svící a ve večerní toaletě. William Somerset Maugham | Detail citátu

Jestli jsou ženy opravdu z Adamova žebra, měli by jsme to žebro uctívat jako božské. Šik Jakub | Detail citátu

Nechtěla před nikým nic skrývat, proto se před každým ochotně svlékla. Lech Przeczek | Detail citátu

Žena postupuje s oblibou metodou dedukční - jde od známého k neznámému. Oscar Wilde | Detail citátu

Dobře vychovaná kočička si nehraje s myší, která jí nebyla představena. Jacques Prévert | Detail citátu

Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

V Apokalypse se mluví o koních, že mají sílu v tlamách a zadcích. Co je v Apokalypse řečeno o koních, možno ve skutečnosti říci též o ženách. Jonathan Swift | Detail citátu

Je lépe ženu rozčilovat, než nudit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žena žije pocitem, že dostane-li se chvály jiné, je to na její újmu. Guy de Maupassant | Detail citátu

Není nebezpečných žen, jsou jen slabí muži. Maurois André | Detail citátu

Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. Jiří Žáček | Detail citátu

Žena je jako kniha, a ať dobrá či špatná, musí se nejdříve líbit svým titulním listem. Giacomo Casanova | Detail citátu

Ženy sice mají oproti mužům řadu předností, ale nebýt mužů, bylo by na světě málo přátelství, málo poezie a vůbec žádná sranda. Žáček Jiří | Detail citátu

Žena tě podvede, i když ti milostná slova v náručí přede. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Nechtějte od své ženy, aby byla dokonalá. Přejte si jen, aby věděla, že dokonalá není. Jean Rostand | Detail citátu

Žena smlčí každé tajemství, o němž neví. Srbská přísloví | Detail citátu

Žena je nižší tvor, příliš je poslušna svých orgánů. Pro mne je žena krásná, jen když se podobá muži. Honoré de Balzac | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..