Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná. Pearl Bucková | Detail citátu

Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. William Blake | Detail citátu

Láska je druh války. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Lásku mou, běda, už žádná bylina nemůže zhojit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění. Hippokratés | Detail citátu

Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Láska je jak cigareta bílá, když dohořívá, zapálí se jiná. N.N. | Detail citátu

Pravá láska je ta, která zůstává stále. Ať jí dáváme všechno, anebo jí všechno odpíráme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je tajemství, jež není možno skrýt. Mauláná Núroddín Džámí | Detail citátu

Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Němcová Božena | Detail citátu

Naučit se milovat není snadné, protože máme tolik umíněné srdce. Dohenová Dorothy | Detail citátu

Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost. Zeyer Julius | Detail citátu

Na lásce není půvabná zamilovanost srdce, ale rozporuplnost mezi srdcem a rozumem. Samuel Butler | Detail citátu

Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat. Arndt Ernst Moritz | Detail citátu

Láska je neustálý boj - zpočátku o ženu a nakonec se ženou. Joseph Babbit Bashforth | Detail citátu

Láska je ideální, manželství je reálné. Plést si reálné s ideálním nikdy nezůstává nepotrestáno. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější. Giacomo Casanova | Detail citátu

Milovat znamená nacházet v jiném sebe samého. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat. Neznámý autor | Detail citátu

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny. Buddha | Detail citátu

Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Žádný muž ani žena neví, co je to dokonalá láska, dokud nejsou ženatí nebo vdaní čtvrt století. Mark Twain | Detail citátu

Láska je všemohoucí, neboť každého člověka od základu změní. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Jen ta láska je pravá, která se dokáže odříkat. Karolína Světlá | Detail citátu

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

V důsledku nedokonalosti světa jsme my všichni nedokonalí. Dalajlama | Detail citátu

Láska mě dojímá, ovšem ani ne tak k rozkoši jako k pláči. Jacques Deval | Detail citátu

Romantická láska neznamená štěstí, neboť nad rozkoší těla romantika vládne utrpením jeho duše. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence. Erich Fromm | Detail citátu

Láska je svátost, kterou je třeba přijímat na kolenou. Oscar Wilde | Detail citátu

Bože, požehnej mi milováním, ale jen mě netrestej zamilovaností! Vladimír Burič | Detail citátu

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá. John Donne | Detail citátu

Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Láska, nepřiměřená svému protějšku, se mění v nenávist, anebo nevěru. Abrham Alikjan | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Člověk má být na svou lásku skoupý. Antal Stašek | Detail citátu

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže. Paul Jean | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..