Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Není jiného léku na lásku než více lásky. Thoreau David Henry | Detail citátu

Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku. Shaw George Bernard | Detail citátu

Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Láska je jako nit, pokud se jednou přetrhne, dá se spravit, ale zůstane na ní suk. Vyhlídal Martin | Detail citátu

Můj manžel se zamiloval. Ráno cvičí, pije bifis a kupuje si Tinu. Procházka Antonín | Detail citátu

Láska je poezií smyslů. Honoré de Balzac | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Maxim Gorkij | Detail citátu

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit. Paul Valéry | Detail citátu

Každá holka někoho má, dokud není s Tebou. Samotáři | Detail citátu

Lásce lze zabránit jenom v jejich začátcích. Stendhal | Detail citátu

Láska je akt, nemající významu, protože je možné opakovat jej nesčetněkrát. Jarry Alfred | Detail citátu

Kdo řekl, že je láska slepá? Vždyť je to právě ona, kdo objevuje krásy, kde druzí nevidí nic. Frossard André | Detail citátu

Láska je jako měsíc. Když doroste, zmenšuje se. Valéry Paul | Detail citátu

The deal is the handshake. The deal is that there won´t be any deals. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Flirt bez hlubšího úmyslu je jako jízdní řád vydaný pro neexistující železnici. Mastroianni Marcelo | Detail citátu

Byla to láska, protože mi bylo nevolno. Woody Allen | Detail citátu

Znej proto míru v lásce, ať je stálá: chybuje, kdo otálí i ten, kdo cválá. Shakespeare William | Detail citátu

Buď se budeme navzájem respektovat nebo zahyneme. T.A.Harris | Detail citátu

Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat. Robert Browning | Detail citátu

I kdybych tisíci slovy popisujícími lásku stvořil verše, přece by má báseň nevypověděla, co vše chce říct mé srdce. Neboť cit člověka přesahuje daleko hranice jazyka i hranice jeho samého a zakončuje se teprve v druhém. Menšík Radovan | Detail citátu

Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají a dodává ho těm, kteří ho nemají. Diderot Denis | Detail citátu

Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Láska nezná stáří. Stendhal | Detail citátu

Všechna těla a všechny duše nedosahují společně hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky. Pascal Blaise | Detail citátu

Často lidé, kteří se kdysi milovali, chodí dnes kolem sebe nevšímavě, to je politováníhodnější lidský vztah než nenávist. Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat. Michel Quoist | Detail citátu

Pravděpodobnost, že mladý muž narazí na dívku svých snů, po které celý život toužil, se stupňuje v tomto pořadí: 1. je-li s ním dívka, s níž právě chodí, 2. je-li s ním manželka, 3. je-li s ním přítel atraktivnějšího zevnějšku i postavení. N.N. | Detail citátu

To, co pohání svět vpřed není láska, ale pochybnost o ní. Oscar Wilde | Detail citátu

Když se do lásky míchá majetek, ztrácí svou životodárnou moc a stravuje osobnost. Bertrand Russell | Detail citátu

Když člověk ví proč miluje tak nemiluje. Jesenský Ján | Detail citátu

Hluboké city nepotřebují slova. N.N. | Detail citátu

Láska k ženám je vždy živočišná. Jen láska k ženě je božská. Alphonse Daudet | Detail citátu

Velká láska by byla nekonečná, kdyby nebylo manželství. Jedině ono je s to ji ukončit. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Láska je tvoření společného, jenž není totožné. Georges Braque | Detail citátu

Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé. André-Pierre Dac | Detail citátu

Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí. Blaise Pascal | Detail citátu

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti. Romain Rolland | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..