Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.

Autor citátu: Dalajlama     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma pravda

Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci. Susan Jeffersová | Detail citátu

Pravda nehladí. Polská přísloví | Detail citátu

Myslel jsem si, že když o tom nebude nikdo mluvit, nebude to pravda. Joseph Heller | Detail citátu

Pravda nepůsobí tolik dobrého, kolik zlého natropí její důsledky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. Francis Bacon | Detail citátu

Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Slovo představuje kouzelnický klobouk, do kterého jeden vloží králíka a druhý z něho vytáhne holubici. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Abyste neupadli v zapomnění, jakmile zemřete, buď napiště něco, co bude stát za přečtení, nebo dělejte věci, o kterých bude stát za to napsat. Benjamin Franklin | Detail citátu

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje. John C. Maxwell | Detail citátu

Všechny popsané situace jsou pravdivé. Dílem jsem je opravdu prožil a dílem jsem si je opravdu vymyslel. Rudolf Křesťan | Detail citátu

Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit. Titus Livius | Detail citátu

Problém starého vína - z které doby pochází jeho pravda? Gabriel Laub | Detail citátu

Pravdu, včetně té nejkrutější, si zaslouží slyšet jen ten, koho mám opravdu rád. Eduard Pergner | Detail citátu

Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl. Maurice Chevalier | Detail citátu

Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku. Francis Bacon | Detail citátu

Většina spisovatelů považuje pravdu za to nejcennější - proto s ní tak šetří. Mark Twain | Detail citátu

V životě je často rozdíl mezi tím, co chceme a co musíme dělat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Pravda se někdy dost načeká, kterými dveřmi ji pustí dovnitř. Zdeněk Chromý | Detail citátu

S pravdou a láskou nad všelikou cháskou zvítězit snadné není. Ivo Jahelka | Detail citátu

Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti. Tomáš Baťa | Detail citátu

Přejete si pravdu ve víně? Přírodní - nebo oslazenou? Gabriel Laub | Detail citátu

Obvyklým osudem nových pravd je, že začínají jako kacířství a končí jako předsudky. Thomas Huxley | Detail citátu

Masy a kolektiv mohou skutečně žít bez pravdy. Nejsou jí ani schopny, ani potřebny. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Alespoň v jedné věci řeknu pravdu, totiž že budu lhát. Lúkiános | Detail citátu

Pravda je někdy jako striptérka, čím víc se nám odhalí, tím víc za to musíme zaplatit. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má tak často chromé. Jiří Žáček | Detail citátu

Je to krásně řečeno. Tak krásně, že ani nepřipadneme na myšlenku ptát se, může-li to být vůbec pravda. Jiří Marek | Detail citátu

Nemůže každý pravdu vidět, ale každý může být pravda. Franz Kafka | Detail citátu

Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit. George Bernard Shaw | Detail citátu

Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Ani kousek pravdy nemá člověk teprve tehdy, když už v ni nevěří u nikoho druhého. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Pravda lež nikdy nedohoní. Americká přísloví | Detail citátu

Rozdíl mezi klidem a jistotou mysli - jistotu poskytuje jen pravda, klid skýtá upřímné hledání pravdy. Blaise Pascal | Detail citátu

Nikoli porozumění mezi lidmi, ale pravda je základem práva. Jan Pavel II. | Detail citátu

Není pravda, že ti, kdož se bojí vtipů, se bojí pravdy. Naopak - ti, kdož se bojí pravdy, se bojí vtipů. Gabriel Laub | Detail citátu

Když si přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět. Konfucius | Detail citátu

Porozumění je nepravděpodobné. Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění. Neznámý autor | Detail citátu

Raději chci trpět pro to, že říkám pravdu, než aby měla pravda trpět pro mé mlčení. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Pravda leží obyčejně uprostřed. Nejčastěji bez náhrobku. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..