Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě.

Autor citátu: Démokritos z Abdér     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal. Williams Tennessee | Detail citátu

Žít znamená jednat. France Anatole | Detail citátu

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Život se vymyká trvalému ohraničení. Jedinou jeho hranicí je smrt. Jiří Mucha | Detail citátu

Život jako celek nepřikládá smrti váhu. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J. W. Gardner | Detail citátu

Žít, je povinnost. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Neváží si života - nezasluhuje ho. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Josef Čapek | Detail citátu

Hledám jen poznání sebe sama, toho, co mne naučí dobře zemřít a dobře žít. Michel de Montaigne | Detail citátu

Je třeba milovat život, abychom jej mohli žít, a je třeba život žít, abychom jej mohli milovat. Thornton Wilder | Detail citátu

Je lépe se opotřebovat, než zrezivět. Diderot Denis | Detail citátu

Dokud žijeme, žijme naplno.Dum vivimus, vivimus. Seneca Mladší | Detail citátu

Celý život je trestem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je pomalým ztrácením toho, co milujeme. N.N. | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový. Ve svém životě (ať je jakýkoliv) se nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Bělinskij Vissarion Grigorjevič | Detail citátu

Práce vyplní každý jí vymezený prostor. Peter Drucker | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Calderon de la Barca | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním - malým krůčkem ke konci. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb. N.N. | Detail citátu

Doma je tam, kde si pověsím klobouk. Jiří Voskovec | Detail citátu

Život znamená pracovat, ne mít. Horolezec šplhá na vrchol, aby ho dosáhl, ne aby se ho zmocnil. Tomáš Janovic | Detail citátu

Správně předvídá, kdo dobře žije. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Pracujte tak jako byste na všechno měli jen jeden den času. Zig Ziglar | Detail citátu

Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je jeho život prázdný. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Tajemství úspěchu v životě není dělat co se Vám líbí, ale nacházet zalíbení v tom, co děláme. Edison Thomas Alva | Detail citátu

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Ideální by bylo mít dva životy. První proto, abychom mohli dělat všechny chyby, a druhý proto, abychom si jej mohli užít. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Vzpomínky nám zkrašlují život, ale jen zapomínáního činí snesitelným. Balzac Honoré de | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby až zemřeme, truchlil i majitel pohřebního ústavu. Twain Mark | Detail citátu

To nejkrásnější v životě, je vždy zadarmo. Friedrichová Anna | Detail citátu

Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem. Confucious | Detail citátu

Život je jedna zkouška z bobříka odvahy. Odlas Jiří | Detail citátu

Co je to velký život? Jsou to sny a touhy mládí, které se dočkaly realizace v dospělosti. Comte Auguste | Detail citátu

Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí. Václav Havel | Detail citátu

Rozumět životu můžeme pouze zpětně - dodatečně. Žít ho však musíme směrem dopředu. Milan Kenda | Detail citátu

Smysl života spočívá ve vytvoření božího králoství na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrsví, svobody a rozumu. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..