Otec mne učil pracovat. Neučil mne lásce k práci.

Autor citátu: Abraham Lincoln     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma práce

Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko. Česká přísloví | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Budeme udivovat současníky i potomky. Perikles | Detail citátu

Kdo chce pěkně a klidně spát, musí na tom celý den pracovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít. Pascal Blaise | Detail citátu

Tím nejzřetelnějším na energii je, že nic jiného neexistuje. Lawrence Blair | Detail citátu

Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději a víru. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Řízení pomocí biče motivuje lidi k jedinému – vyhnout se biči. Ian McDermott | Detail citátu

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání. Pascal Blaise | Detail citátu

Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do každé práce. Otto František Babler | Detail citátu

Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím. Maxim Gorkij | Detail citátu

Starý dům a mladá žena - hojnost práce zaručena. Holandská přísloví | Detail citátu

Práce odkládaná nebývá dokonaná. Moravská přísloví | Detail citátu

Práce je krásná. Nesmí se však stát výhradním účelem života. Vladimír Vondráček | Detail citátu

Jestli práce šlechtí, pak raději zůstanu měšťákem. Paul Flora | Detail citátu

Lidé v zákopech jsou často v nejlepších pozicích, aby činili důležitá rozhodnutí. Je na vedoucích, aby poskytli těmto lidem svobodu a zdroje. Martin Sorrel | Detail citátu

Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život. Honoré de Balzac | Detail citátu

Motivace je jako láska a štěstí. Je to vedlejší produkt. Pokud se do něčeho pustíte, motivace k tomu, abyste vytrvali, přijde sama a objeví se, když ji budete nejméně čekat. John Bruner | Detail citátu

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Ronald Reagan | Detail citátu

Kdo si zamiluje svou práci, ten vyhraje půl života. N.N. | Detail citátu

Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci. Friedrich Schiller | Detail citátu

Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Thomas Carlyle | Detail citátu

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. Saroyan William | Detail citátu

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Každá práce celého člověka vyhledává. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl. Aristoteles | Detail citátu

Pracujeme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Z jedné strany veďte, z druhé řiďte. Stephen R.Covey | Detail citátu

Dno pracovní morálky - člověk nedělá nic a také ho to nebaví. Gabriel Laub | Detail citátu

Práce je obvykle dost, ale často chybí lidé, kteří by byli ochotni ji dělat. Lech Przeczek | Detail citátu

Chcete-li odvrátit někoho od nějakého činu, dejte se s ním na toto téma do řeči: čím víc lidé mluví, tím méně jsou ochotni pracovat. Thomas Carlyle | Detail citátu

Práce osvobozuje člověka - hlavně cizí práce. Žarko Petan | Detail citátu

Práce je zábava. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Na léčení svízelů je práce lepší než whisky. Thomas Alva Edison | Detail citátu

V práci o hospodě a v hospodě o práci. Milan Růžička | Detail citátu

Při zaměstnání nižšího druhu celá rozkoš z práce tkví v odměně za ni. Adam Smith | Detail citátu

Lidé jsou ochotni učinit daleko víc pro to, aby se vyvarovali věcí, kterých se bojí, než aby získali to, po čem touží. Dan Brown | Detail citátu

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo? Shaw George Bernard | Detail citátu

Byl jsem v mládí vzorný a oblíbený pracovník. Pak jsem se naučil myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Života je na práci škoda. Haitské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..