Otec mne učil pracovat. Neučil mne lásce k práci.

Autor citátu: Abraham Lincoln     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma práce

Nikde není práce bez zisku, ani zisku bez vynaložené práce. Titus Livius | Detail citátu

Minulá práce nám může pomoci, avšak musíme žít z práce přítomné. George Bernard Shaw | Detail citátu

Obyčejná práce je stále ještě nejspolehlivější způsob, jak vydělat peníze. N.N. | Detail citátu

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, je povýšen. Kdo je povýšen, nic nedělá. N.N. | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Lidé budou poslouchat co říkáte, ale uvěří pouze tomu, co uděláte. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Nejsladší je odpočinek, po vykonaném díle. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Vynaložil obrovské množství práce na to, aby zakryl skutečnost, že vlastně vůbec nic nedělá. Lech Przeczek | Detail citátu

Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad. Marcus Terentius | Detail citátu

Dělba práce s sebou nemusí nutně vést i dělbu následků. Ivan Fontana | Detail citátu

Byl jsem v mládí vzorný a oblíbený pracovník. Pak jsem se naučil myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Starý dům a mladá žena - hojnost práce zaručena. Holandská přísloví | Detail citátu

Práce mě přímo fascinuje! Celé hodiny vydržím se na ni dívat. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Práce člověka živí, zahálka maří. Ruská přísloví | Detail citátu

Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je mzdy, kterou jim vynáší jejich denní práce. Touha člověka po vyšší mzdě se nikdy nezastaví. Tomáš Baťa | Detail citátu

Odpočinek je koření práce. Plútarchos | Detail citátu

Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech. Tomáš Baťa | Detail citátu

Problém anglické ekonomiky spočívá v tom, že po každé přestávce na čaj si Angličané musejí znovu zvykat na práci. Pierre Daninos | Detail citátu

Práce je zábava. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Práce osvobozuje člověka - hlavně cizí práce. Žarko Petan | Detail citátu

Jen práce může přemoci únavu. Německá přísloví | Detail citátu

Světa nepřebudu, díla nepředělám. Česká přísloví | Detail citátu

Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Kterýsi lord, známý lenoch, parodoval pro svého syna známé rčení: "Nedělej sám, co za tebe může udělat jiný". Známý egoista k tomu dodal: "Nedělej nikdy pro druhého, co můžeš udělat pro sebe". Alexandr Sergejevič Puškin | Detail citátu

Kdyby každý pracoval pro budoucnost, kdo by pracoval pro nás? František Vymazal | Detail citátu

V dnešním firemním světě je pouze omezená poptávka po výjimečnosti. Daleko,daleko větší je poptávka po průměrnosti. Paul Arden | Detail citátu

Manažeři jsou zajímavý fenomén. Jsou dobře placení, mají obrovský vliv a značný nedostatek selského rozumu. Henry Mintzberg | Detail citátu

Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví. Winston Churchill | Detail citátu

Když je někdo vůl, nepracujte s ním. Petr Novotný | Detail citátu

Otec mne učil pracovat. Neučil mne lásce k práci. Abraham Lincoln | Detail citátu

Lidé jsou ochotni učinit daleko víc pro to, aby se vyvarovali věcí, kterých se bojí, než aby získali to, po čem touží. Dan Brown | Detail citátu

Příliš těžká práce, když žádný výsledek nemá. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano. Zig Ziglar | Detail citátu

Energie je to, co vše uvádí do pohybu. Aristoteles | Detail citátu

Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměstnanců se do 12 měsíců ukáže jako chybné. Peter Drucker | Detail citátu

Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte. Ronald Reagan | Detail citátu

Nečekejte na motivaci před vlastní činností - pusťte se do práce a motivace se dostaví! A.A Lazarus | Detail citátu

Dříve se každé svobodné dívce říkalo panna. Dnes se každému, kdo má nějaké zaměstnání, říká pracující člověk. Gabriel Laub | Detail citátu

Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..