Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles: k myšlení a jednání.

Autor citátu: Cicero Marcus Tullius     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma práce

Vědění se dovršuje jenom dílem. Vědění - strom a dílo - plody. Arabské přísloví | Detail citátu

Žádná pořádná a chytrá včela si nedá radit od štěnice, jak pracovat. Elbert Hubbard | Detail citátu

Práce se rozpíná tak, aby vyplnila čas určený k jejímu dokončení. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Já jsem dáma, ty jsi dáma, a kdo bude svině pást? Portugalská přísloví | Detail citátu

Práce mě přímo fascinuje! Celé hodiny vydržím se na ni dívat. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví. Winston Churchill | Detail citátu

Duše bývá unavena z práce, ale i z odpočinku. Arabská přísloví | Detail citátu

Když je někdo vůl, nepracujte s ním. Petr Novotný | Detail citátu

Každý pracuje, jak umí. A někdy ještě hůř. Milan Růžička | Detail citátu

Žít znamená tvořivě pracovat. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu. Francois de Rochefoucauld | Detail citátu

Práce je méně nudná než zábava. Charles Baudelaire | Detail citátu

Každá práce celého člověka vyhledává. Jan Amos Komenský | Detail citátu

I believe that too many people stay at jobs they hate to get more vacation days so that they can spend more time away from the jobs they hate. Jim Warda | Detail citátu

Všichni o něm říkali, že je schopným pracovníkem. Nakonec tomu sám uvěřil. Lech Przeczek | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africká přísloví | Detail citátu

Nestačí umět pracovat, musí se také pracovat. Nestačí pracovat, musí se také umět pracovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk je připraven a ochoten přijmout jakékoliv utrpení, jakmile a dokud je schopen v něm vidět nějaký smysl. Viktor Frankl | Detail citátu

Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do každé práce. Otto František Babler | Detail citátu

Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nejlepší odměnou, jakou nám život nabízí. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Kdo chce pěkně a klidně spát, musí na tom celý den pracovat. Dušan Radovič | Detail citátu

Na léčení svízelů je práce lepší než whisky. Thomas Alva Edison | Detail citátu

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Ronald Reagan | Detail citátu

Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání. Pascal Blaise | Detail citátu

Když nemám co dělat, pracuji. Karel Čapek | Detail citátu

Je lepšie zhorieť ako vyhasnúť. Cobain Kurt Donald | Detail citátu

Práce přináší radost nebo nemoc. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech. Tomáš Baťa | Detail citátu

Vytrvalost je tvrdá práce, kterou vykonáte poté, co jste se jinou prací už unavili. Newt Ginrich | Detail citátu

Práce není medvěd - neuteče. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Nikde není práce bez zisku, ani zisku bez vynaložené práce. Titus Livius | Detail citátu

Rozdělená práce bude kratší. Marcus Manilius | Detail citátu

Lidé jsou ochotni učinit daleko víc pro to, aby se vyvarovali věcí, kterých se bojí, než aby získali to, po čem touží. Dan Brown | Detail citátu

Života je na práci škoda. Haitské přísloví | Detail citátu

Prací se nazývá jedna z operací, pomocí které A získává majetek pro B. N.N. | Detail citátu

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, je povýšen. Kdo je povýšen, nic nedělá. N.N. | Detail citátu

Zábava a činnost dělají hodiny krátkými. Shakespeare William | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od dušeních bolů. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Práce je to, co neděláme rádi. To, co provozujeme rádi, se nazývá nicnedělání. Johann Wilhelm Ritter | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..