Ty nejúspěšnější firmy mají neustálé starosti.

Autor citátu: Michael Porter     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma práce

Příjemná je vzpomínka na minulé práce. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Důvod k optimismu. Lidé jsou různí. Jsou i tací, kteří se dosud živí prací. Jiří Žáček | Detail citátu

Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměstnanců se do 12 měsíců ukáže jako chybné. Peter Drucker | Detail citátu

Vyhýbejte se odměnám a postihům. Neznámý autor | Detail citátu

Práce oslabuje muže a posiluje ženy. Africké přísloví | Detail citátu

Svět je plný ochotných lidí - jedni jsou ochotni pracovat, druzí jsou ochotni nechat je pracovat. Robert Frost | Detail citátu

Najímáme chytré lidi, aby nám říkali, co máme dělat. Steve Jobs | Detail citátu

Správná cesta je taková: osvoj si to, co udělali tvoji předchůdci, a jdi dále. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Svoji pravdu dokazujeme každodenní prací. Běhavý Josef | Detail citátu

Chcete-li odvrátit někoho od nějakého činu, dejte se s ním na toto téma do řeči: čím víc lidé mluví, tím méně jsou ochotni pracovat. Thomas Carlyle | Detail citátu

Parkinsonův první zákon: Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles: k myšlení a jednání. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Práce je posvátná, ale blahoslavený, kdo se jí umí vyhnout. Česká přísloví | Detail citátu

Povolání je páteří života Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Duše bývá unavena z práce, ale i z odpočinku. Arabská přísloví | Detail citátu

Otec mě učil pracovat, neučil mě lásce k práci. Abraham Lincoln | Detail citátu

Vědění se dovršuje jenom dílem. Vědění - strom a dílo - plody. Arabské přísloví | Detail citátu

Práce mě přímo fascinuje! Celé hodiny vydržím se na ni dívat. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Dříve se každé svobodné dívce říkalo panna. Dnes se každému, kdo má nějaké zaměstnání, říká pracující člověk. Gabriel Laub | Detail citátu

Energie je to, co vše uvádí do pohybu. Aristoteles | Detail citátu

Skvělá práce dodá vašemu životu vzrušení a smysl. Nesprávná práce váš život vyčerpá. Jack Welch | Detail citátu

Dovolená má trvat tak dlouho, aby vedoucí viděl, jak mu chybíme, ne však zase tak dlouho, aby poznal, že se bez nás může obejít. N.N. | Detail citátu

Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít. Pascal Blaise | Detail citátu

Práce přináší radost nebo nemoc. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci. Friedrich Schiller | Detail citátu

Jen práce může přemoci únavu. Německá přísloví | Detail citátu

Seženete-li do vedení firmy dostatek stejně smýšlejících lidí, začnou se procesy sami od sebe zlepšovat. Lidé zde rádi vynalézají a to přitahuje další, kteří rádi vynalézají. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

V dnešním firemním světě je pouze omezená poptávka po výjimečnosti. Daleko,daleko větší je poptávka po průměrnosti. Paul Arden | Detail citátu

Řemeslo prý má zlaté dno, což vysvětluje, proč někteří řemeslníci klesli tak hluboko. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Lidská vůle a práce dokážou zázraky. Nikolaj Alexejevič Někrasov | Detail citátu

Každý pracuje, jak umí. A někdy ještě hůř. Milan Růžička | Detail citátu

Vítězství není všechno, ale vůle k vítězství ano. Zig Ziglar | Detail citátu

Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Nečekejte na motivaci před vlastní činností - pusťte se do práce a motivace se dostaví! A.A Lazarus | Detail citátu

Většina společností je řízena autopilotem. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Aby vás práce bavila potřebujete pro ni být fyzicky a psychicky zdatní, nesmí jí být příliš moc a musíte mít pocit, že jste úspěšní. John Ruskin | Detail citátu

Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Ustavičná práce se usnadňuje návykem. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí. Pythagoras | Detail citátu

Života je na práci škoda. Haitské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..