Ženy, nevěřte mužským komplimentům! Nezapomínejte že muži mají špatný vkus.

Autor citátu: Alexi Andrejev     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Dívky, které se do osmadvaceti neprovdají, ustrnou obvykle na tomto věku až do vdavek. N.N. | Detail citátu

Žena nemá jiný věk, než na kolik vypadá. Honoré de Balzac | Detail citátu

Čím je žena krásnější, tím musí být upřimnější, neboť jen její upřímnost dovede napravit to, co způsobila její krása. Němcová Božena | Detail citátu

Ženský jazyk může smlčet leda to, o čem neví. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Každá žena lže, když nelže tak není k ničemu. Remarque Erich Maria | Detail citátu

Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku. Dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň. Marcel Achard | Detail citátu

Odvezte mě rychle k nějaké hodné ženě. Adresu neznám ... Jiránek Vladimír | Detail citátu

Při výběru ženy je třeba použít stejné metody jako při výběru látky - nevybírat při umělém osvětlení. Fernandel | Detail citátu

Marnotratná žena dělá z domu děravý pytel. Orientální přísloví | Detail citátu

Chceš-li se mstít tomu, kdo ti svedl ženu, nech mu ji. Sacha Guitry | Detail citátu

Žena je jako přikrývka - jsi pod ní, je nepohodlno, jsi bez ní, je chladno. Ašantská přísloví | Detail citátu

Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců. Bacon Francis | Detail citátu

Chytrá žena se svého muže neptá, kde byl, chytrá žena to ví. Marcel Achard | Detail citátu

Ženy jsou množina prvků, které se liší v nepodstatných znacích, a proto se nevyplatí detailně zkoumat více než jeden prvek množiny. Matematik x.y. | Detail citátu

Jít s ženou nakupovat je jako jít s ďáblem do pekla. Nemáš jistotu kdy a jestli se vrátíš. N.N. | Detail citátu

Ženy čas od času potřebují nějaké to drama a trošku přehánění. Jean Dutourd | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji celou tu dobu bez přestání. Achard Marcel | Detail citátu

Pravá žena opovrhuje mužovou slabostí, protože se cítí silnější než on. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann | Detail citátu

Ženské nemají smysl pro nesmysl. Werich Jan | Detail citátu

Žádná žena nenosí ráda šaty, které jiná žena odložila. S muži již není tak vybíravá. Françoise Saganová | Detail citátu

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí. Bidpaj | Detail citátu

Jsou dva druhy žen. Oženit se s jedněmi je šílenství, oženit se s druhými je zločin. Slaughterová Louise McIntosh | Detail citátu

U žen je všechno srdce, dokonce i hlava. Jean Paul | Detail citátu

Intuice je zvláštní instinkt, který ženě říká, že má pravdu ať ji má nebo nemá. Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Výstřel ze startovní pistole a tikot biologických hodin ženy mají stejný efekt: muži začnou rychle utíkat. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Ženy jsou všeho schopné. Jsou schopné se dokonce zamilovat do svých mužů. Móric Jókai | Detail citátu

Rozum ženy je v jejich kráse a krása muže v jeho rozumu. Arabská přísloví | Detail citátu

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel. Immanuel Kant | Detail citátu

U žen ztrácejí jen bázlivci, milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem. Gautier Théophile | Detail citátu

Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

U žen můžete docílit všeho, dovedete-li dost obratně užívat dvou vášní, ovládajících duši ženy - pomstychtivosti a touhy po rozkoši. Armand-Jean du Plessis Richelieu | Detail citátu

Paní ředitelka kočovné společnosti byla poněkud kredenciózní. Kohout Eduard | Detail citátu

Žádná žena nemůže pochopit jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. Yutang Lin | Detail citátu

Krása žen se nám líbí právě jen proto, že má své kazy. René Descartes | Detail citátu

Čím je muž starší, tím mladší je jeho druhá žena. Lansky Paul | Detail citátu

Nejdříve stvořil Bůh muže, pak ženu. Potom mu přišlo muže líto a dal mu tabák. Twain Mark | Detail citátu

Žena nás všechny redukuje na společenské jmenovatele. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muž vypravuje, co ví, žena to, čím by se zalíbila. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Mladá žena starému - do nebe kočár. Polská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..