Uspořádej si své myšlenky, a poznáš, že žádné nemáš.

Autor citátu: Matti Kurjensaari     Téma: myšlení

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma myšlení

Intuice je přesně to, co ženě umožňuje sečíst 3 + 3 a dojít k jakémukoli výsledku, jehož se jí zachce. Vittorio de Sica | Detail citátu

Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný. Winston Churchill | Detail citátu

Názor, no prosím, ale proč hned vlastní? Václav Dušek | Detail citátu

Každá myšlenka je výjimkou z pravidla nemyslet! Paul Valéry | Detail citátu

Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Myslitelé, nedávejte lidem své myšlenky zadarmo! Když budou platit, nebudou je tak snadno zahazovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Je eklektik, ale k eklekticismu má záporný poměr. Ilja Ilf | Detail citátu

Jen málo lidí si může dovolit největší přepych, který na tomto světě existuje: vlastní názor. Alec Guinness | Detail citátu

Originalita jeho myšlenek se značně blížila absolutní nule. Lech Przeczek | Detail citátu

Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená. Zig Ziglar | Detail citátu

Je skepse výhodný názor? Skeptikové se na to dívají skepticky. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Polemizovat s někým, kdo zastává vaše někdejší stanovisko, je směšný pocit - jako pohled na druhého muže naší bývalé ženy. Karol Irzykowski | Detail citátu

Myšlení - jediný melouch, který nenese. Gabriel Laub | Detail citátu

Velikost myšlenek je přímo úměrná tomu, jak hlasitě je vyslovujeme. Ladislav Muška | Detail citátu

Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles - k myšlení a jednání. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Kolik moudrých myšlenek zůstalo bez povšimnutí jenom proto, že je řekli potomci. Patricie Holečková | Detail citátu

Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem. Joseph Addison | Detail citátu

Člověk, jenž mysl má nízkou, stále se brodí jen v bahně. Latinská přísloví | Detail citátu

Po třiceti letech práce se naučil číst lidské myšlenky. Tři dny nato umřel nudou. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo nepřemýšlí, přidělává druhým problémy; kdo přemýšlí, přidělává je sobě. Patricie Holečková | Detail citátu

S poplatníky daně z myšlení by nebyly problémy. O každém se najdou přesné záznamy. Gabriel Laub | Detail citátu

Oportunista vždy respektuje zásady jiných, protože neví, zda již zítra nebudou i jeho zásadami. Otokar Fischer | Detail citátu

Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Některým lidem se myšlenky prostě nedostavují, aniž by se bály, že tím něco prohrají. Gabriel Laub | Detail citátu

Myšlenka, která není nebezpečná, není hodna nazývat se myšlenkou. Oscar Wilde | Detail citátu

Kdyby tak moudří tušili, co všechno dokážou vymyslet pitomci. Jiří Žáček | Detail citátu

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Myslet to dobře je oblíbená omluva lidí zkázu přinášejících. N.N. | Detail citátu

Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer. Albert Einstein | Detail citátu

Nejsme odpovědni za myšlenky, ale za to, jak s nimi naložíme. N.N. | Detail citátu

Myšlenky neplynou z hlavy, ale ze srdce. Heinrich Heine | Detail citátu

Myšlenka je to, co chybí banalitě, aby byla myšlenkou. Karl Kraus | Detail citátu

Jako generální tajemník OSN nemám pro příštích pět let žádný vlastní názor. Kurt Waldheim | Detail citátu

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života. William Shakespeare | Detail citátu

Když máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si vyměníme, tak stále budeme mít každý jedno jablko. Ale pokud máte myšlenku a já mám myšlenku a ty myšlenky si vyměníme, tak každý z nás bude mít dvě myšlenky. George Bernard Shaw | Detail citátu

Hlučnost je smrt myšlenek. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nemá nikdy nemístné myšlenky. Všechny jeho myšlenkové pochody jsou pochodováním na místě. Gabriel Laub | Detail citátu

Blahoslavení jsou jen ti, kdož nemyslí, nikoliv ti, kteří myslí nemoudře. Gabriel Laub | Detail citátu

Nemám-li vlastní názor, brojím alespoň proti názorům těch druhých. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Slova jsou stvořena k tomu, aby zakrývala naše myšlenky. Heinrich Heine | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..