Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost.

Autor citátu: Achard Marcel     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Ženy jsou jako sny - nikdy nejsou takové, jaké bys je chtěl mít. Luigi Pirandello | Detail citátu

Každou dívku potěší, když se jí muž začne dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když neumí včas přestat. Arthur Charles Clarke | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Kdo hubuje na ženy, míval je kdysi velmi rád. Francouzská přísloví | Detail citátu

Ženy sice mají oproti mužům řadu předností, ale nebýt mužů, bylo by na světě málo přátelství, málo poezie a vůbec žádná sranda. Žáček Jiří | Detail citátu

Když se někdo doopravdy vyzná dobře v jediné ženské, ví toho až dost o všech ženách, a to je taky všechno, co člověk v jednom životě stačí udělat. Ferberová Edna | Detail citátu

Žena v pláči - horší, než když bota tlačí. Německá přísloví | Detail citátu

Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly. Orosius Paulus | Detail citátu

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí. Bidpaj | Detail citátu

Duch ženy je pohyblivý, bouřlivá hladina na mělké vodě. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Věřit ženě každé slovo vede k šílenství. Ale nevěřit ani slovo, ta nuda! Ladislav Muška | Detail citátu

Do žen a do melounů se nevidí. Italské přísloví | Detail citátu

Řeknete-li o ženě, že je slepice, tak jí lichotíte, že je snášenlivá. Josef Poláček | Detail citátu

Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svoji matku a zastydí se. Spurgeon Charles Haddon | Detail citátu

Ženské se ucházejí, nabízejí a podbízejí. Přesný opak toho, po čem chlap prahne. Zdena Frýbová | Detail citátu

Žena potřebuje zrcadlo v každé situaci, v radosti i v zoufalství. Karl Kraus | Detail citátu

Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval. Sofoklés | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími: řekni jen něco a ostatek zataj! Homér | Detail citátu

Žena je ochotna milovat každého muže, který je ochoten denně ji říkat, že ji miluje. Carlo Goldoni | Detail citátu

Stárnoucí žena má jen jednu útěchu - stáří ostatních žen. Oldřich Fišer | Detail citátu

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. Oscar Wilde | Detail citátu

Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. Jiří Žáček | Detail citátu

Proč je nehezká, když je zamilovaná? To není spravedlivé. Jacques Prévert | Detail citátu

Ženy zůstávají stále dětmi, které žijí z očekávání. Julius Zeyer | Detail citátu

Povšiml jsem si, že lichotky jsou pro všechny ženy tím největším polštářkem, jaký jim lze poskytnout. Choderlos de Laclos | Detail citátu

Ženy jsou množina prvků, které se liší v nepodstatných znacích, a proto se nevyplatí detailně zkoumat více než jeden prvek množiny. Matematik x.y. | Detail citátu

Čím je žena náročnější, tím je duchaprostší. Roger-Comte de Bussy-Rabutin | Detail citátu

Každá žena si myslí, že je nenahraditelná, je ale přesvědčená, že může nahradit každou jinou. Pitigrilli | Detail citátu

Je mi líto každé mladé ženy, jejíž tělo není středem pozornosti a tudíž zahálí. Matthias Claudius | Detail citátu

Když mluvíte se ženou, poslouchejte především co vám říkají její oči. Hugo Victor | Detail citátu

Nejtěžší pro ženu je namluvit muži, že on bez ní nemůže žít. Charlie Chaplin | Detail citátu

Svou ženu bych si za manželku raději nevybral. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Intuice je zvláštní instinkt, který ženě říká, že má pravdu ať ji má nebo nemá. Hubbard Elbert Green | Detail citátu

Není ošklivých žen. Jsou jen ženy, které nevědí, jak se učinit krásnými. Lenclos Ninon de | Detail citátu

Žena málokdy žádá o radu před tím, než si jde kupovat svatební šaty. Joseph Addison | Detail citátu

Každá žena chce stihnout vše, co jí uteče. Josef Poláček | Detail citátu

Žena není nikdy tak bystrá, jako když chce jiné ženě odlákat manžela. Oldřich Fišer | Detail citátu

Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima. Březina Otokar (Václav Jebavý) | Detail citátu

Žádná žena není tak atraktivní, aby ještě nezískala ve světě svící a ve večerní toaletě. William Somerset Maugham | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..