Jsou dvě možnosti, jak udělat kariéru: buď opravdu něco vykonat, nebo tvrdit, že jsme něco vykonali. Jsem pro první metodu, protože při ní není konkurence tak velká.

Autor citátu: Danny Kaye     Téma: úspěch vs. neúspěch

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma úspěch vs. neúspěch

Větší tíhou jsou cizí úspěchy než vlastní neúspěchy. Blaise Pascal | Detail citátu

Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Vavřínový věnec bývá často páskou přes oči. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší. George Abbot | Detail citátu

Pravá ctnost se nikdy neohlíží na svůj stín - slávu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když máš úspěch, dozví se celý svět, jaký jsi. Když nemáš úspěch, dozvíš se, jaký je svět. Indická přísloví | Detail citátu

Dveře k úspěchu měl otevřené dokořán, on do nich však jen nesměle nakoukl. Lech Przeczek | Detail citátu

Můj úspěch se podobá pokusu odhrabat Mount Everest pomocí čajové lžičky. Gerald Durrell | Detail citátu

Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí. N.N. | Detail citátu

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford | Detail citátu

Nesmrtelnost? Není to to, co trvá čtyřicet let nebo tak nějak? Gioacchino Rossini | Detail citátu

Když se ti něco nepovede, nezoufej - třeba nebudou mít úspěch ani druzí. Václav Dušek | Detail citátu

Jsme úspěšní, pokud jdeme v rámci svých schopností za nejvyšším cílem. Hal Urban | Detail citátu

Vavřín je rychle vadnoucí zelenina. Giovanni Guareschi | Detail citátu

Úspěch ukazuje, jak vysoko si doskočil, když ses odrazil ode dna. George Patton | Detail citátu

Úspěch není nikdy definitivní. Neúspěch definitivní být může. N.N. | Detail citátu

Neúspěch je klíčem k úspěchu. Každá chyba náš něčemu naučí. Morihei Ueshiba | Detail citátu

Úspěch záleží na tom, jak zareagujete na neočekávané příležitosti. Ross Perot | Detail citátu

Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar | Detail citátu

Základem úspěchu je vybrat si pravý čas. Přijít s něčím moc brzo je stejně špatné jako přijít moc pozdě. Lee Iacocca | Detail citátu

Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů. Konfucius | Detail citátu

S úspěchem nejdou dělat žádné štráchy. Svět úspěch žádá. Karel Poláček | Detail citátu

Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů. Lee Iacocca | Detail citátu

Cena, kterou platíme za úspěch, bývá obvykle mnohem nižší než cena, kterou platíme za neúspěchy. Zig Ziglar | Detail citátu

Nejste-li úspěšný, můžete s úspěchem vypravovat, že o úspěchy nestojíte. Gabriel Laub | Detail citátu

Úspěch je skoro to poslední, co se člověku odpouští. Truman Capote | Detail citátu

Není lepší útěchy při neúspěchu plánu, než na jeho místě udělat nový plán anebo mít jiný již v záloze. Jean Paul | Detail citátu

Úspěch dne je v jeho ránu, úspěch roku je v jeho jaru. Čínská přísloví | Detail citátu

Na úspěchu je tězké to, že v něm stále musíte pokračovat. Irving Berlin | Detail citátu

Nejdůležitější přísadou receptů na úspěch je umění vycházet s lidmi. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Usnul na vavřínech. Navždy. Ladislav Muška | Detail citátu

Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní. Oscar Wilde | Detail citátu

Nikdy nedosáhneš velkého úspěchu, neriskuješ-li pád. William Feather | Detail citátu

Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít po schodech. N.N. | Detail citátu

Stane-li se člověk slavným, potkává pozoruhodně mnoho spolužáků. Lyndon Baines Johnson | Detail citátu

Úspěšný člověk současnosti zrcadlí všechny historické etapy: city neandrtálce, srdce kamenné, bronzovou pleť, železné nervy, otrokářské způsoby, sebevědomí feudála a nároky kapitalisty. Milan Kenda | Detail citátu

Dopad velkého úspěchu rozvíří vítr drobných nepříjemností. Japonská přísloví | Detail citátu

Ten den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž dnem, kdy jste úspěšní být přestali. Herb Kelleher | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..