Jsou dvě možnosti, jak udělat kariéru: buď opravdu něco vykonat, nebo tvrdit, že jsme něco vykonali. Jsem pro první metodu, protože při ní není konkurence tak velká.

Autor citátu: Danny Kaye     Téma: úspěch vs. neúspěch

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma úspěch vs. neúspěch

Největší naději na úspěch má to, co děláme s chutí. N.N. | Detail citátu

Na světě je pouze jediná věc horší, než když se o člověku moc mluví, a to, když se o něm nemluví vůbec. Oscar Wilde | Detail citátu

Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal. Fred Allen | Detail citátu

Neúspěch? Ne, to je jen dočasné zdržení. N.N. | Detail citátu

Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Většina lidí dělá všechno po ostatních. Úspěšní lidé to dělají před nimi. Charles Wilp | Detail citátu

Dopad velkého úspěchu rozvíří vítr drobných nepříjemností. Japonská přísloví | Detail citátu

Kariéru je možno udělat buď vlastními schopnostmi anebo hloupostí jiných. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu. Henry Ford | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Charles Dickens | Detail citátu

Když se ti něco nepovede, nezoufej - třeba nebudou mít úspěch ani druzí. Václav Dušek | Detail citátu

Vavřínový věnec bývá často páskou přes oči. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

S úspěchem nejdou dělat žádné štráchy. Svět úspěch žádá. Karel Poláček | Detail citátu

Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní. Oscar Wilde | Detail citátu

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford | Detail citátu

Úspěšný život není nic jiného než řada úspěšných dní. N.N. | Detail citátu

První známka úspěchu bývá někdy zároveň poslední známkou skromnosti. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Úspěch mívá mnoho otců, neúspěch bývá sirotek. Maďarská přísloví | Detail citátu

Úspěch je potomkem odvahy. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Úspěch není nikdy definitivní. Neúspěch definitivní být může. N.N. | Detail citátu

Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Není lepší útěchy při neúspěchu plánu, než na jeho místě udělat nový plán anebo mít jiný již v záloze. Jean Paul | Detail citátu

Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí. N.N. | Detail citátu

Stane-li se člověk slavným, potkává pozoruhodně mnoho spolužáků. Lyndon Baines Johnson | Detail citátu

Nesmrtelnost? Není to to, co trvá čtyřicet let nebo tak nějak? Gioacchino Rossini | Detail citátu

Úspěšný člověk současnosti zrcadlí všechny historické etapy: city neandrtálce, srdce kamenné, bronzovou pleť, železné nervy, otrokářské způsoby, sebevědomí feudála a nároky kapitalisty. Milan Kenda | Detail citátu

Je lepší být anonymním na světě, než slavným v nebi. Jack Kerouac | Detail citátu

Neúspěch - nevyužít příležitost. Úspěch - zneužít příležitost. Karel Čapek | Detail citátu

Důstojná prohra někdy poslouží světu stejně spolehlivě jako vynikající úspěch. Edward Dowden | Detail citátu

Neříkej hop, ani když přeskočíš. Nejdřív se podívej, do čeho jsi skočil. Julian Tuwim | Detail citátu

Jsou dvě možnosti, jak udělat kariéru: buď opravdu něco vykonat, nebo tvrdit, že jsme něco vykonali. Jsem pro první metodu, protože při ní není konkurence tak velká. Danny Kaye | Detail citátu

K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít po schodech. N.N. | Detail citátu

Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší. George Abbot | Detail citátu

Vavřín je rychle vadnoucí zelenina. Giovanni Guareschi | Detail citátu

Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů. Konfucius | Detail citátu

Úspěch je věc veřejná. Neúspěch je soukromý pohřeb. Rosalinda Russlová | Detail citátu

Úspěch dne je v jeho ránu, úspěch roku je v jeho jaru. Čínská přísloví | Detail citátu

Nejdůležitější přísadou receptů na úspěch je umění vycházet s lidmi. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..