Relaxace.net

Další citáty pro téma úspěch vs. neúspěch

Kariéru je možno udělat buď vlastními schopnostmi anebo hloupostí jiných. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit. Albert Camus | Detail citátu

Vavřínový věnec bývá často páskou přes oči. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Právě ti nestraní, kteří vidí všechny stránky věci, mají méně úspěchů i přátel než ti, kdož útočí na některou stranu. Jean Paul | Detail citátu

Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar | Detail citátu

Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi. Polykleitos z Argu | Detail citátu

Nesmrtelnost? Není to to, co trvá čtyřicet let nebo tak nějak? Gioacchino Rossini | Detail citátu

Úspěch mívá mnoho otců, neúspěch bývá sirotek. Maďarská přísloví | Detail citátu

Úspěch dne je v jeho ránu, úspěch roku je v jeho jaru. Čínská přísloví | Detail citátu

K tomu, aby člověk jednal, nemusí mít naději, a k tomu, aby vytrval, nemusí mít úspěch. Vilém III. Oranžský | Detail citátu

Je lepší selhat v originalitě než uspět v nápodobě. Herman Melville | Detail citátu

Popularita je trest, který vypadá jako ocenění. Ingmar Bergman | Detail citátu

Na úspěchu je tězké to, že v něm stále musíte pokračovat. Irving Berlin | Detail citátu

Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů. Konfucius | Detail citátu

Stane-li se člověk slavným, potkává pozoruhodně mnoho spolužáků. Lyndon Baines Johnson | Detail citátu

Za každým úspěchem najdete člověka. Za neúspěchem těžko. Ladislav Muška | Detail citátu

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Charles Dickens | Detail citátu

Pořádný úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí pochválit i závistivci. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Úspěch navštěvuje jen ty, kteří vedou život plný práce. Theodore Roosevelt | Detail citátu

K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít po schodech. N.N. | Detail citátu

Úspěchy jiných mě málo znervózňují. Horší by bylo, kdyby byly zasloužené. N.N. | Detail citátu

Jsme úspěšní, pokud jdeme v rámci svých schopností za nejvyšším cílem. Hal Urban | Detail citátu

Jsou dvě možnosti, jak udělat kariéru: buď opravdu něco vykonat, nebo tvrdit, že jsme něco vykonali. Jsem pro první metodu, protože při ní není konkurence tak velká. Danny Kaye | Detail citátu

Ten den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž dnem, kdy jste úspěšní být přestali. Herb Kelleher | Detail citátu

Dveře k úspěchu měl otevřené dokořán, on do nich však jen nesměle nakoukl. Lech Przeczek | Detail citátu

Krach může mít tři příčiny - ženy, sázky nebo rady odborníků. Georges Pompidou | Detail citátu

Opravdový úspěch máme tehdy, když nám ho musí přiznat i závistivci. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí - to je vysvětlení pro úspěchy druhých. Dorothy Thomsonová | Detail citátu

Úspěch je dítětem dvou rodičů: vytrvalosti a přesnosti. Orison Swett Marden | Detail citátu

Neúspěch? Ne, to je jen dočasné zdržení. N.N. | Detail citátu

Úspěch zahubil mnoho lidí. Benjamin Franklin | Detail citátu

Můj úspěch se podobá pokusu odhrabat Mount Everest pomocí čajové lžičky. Gerald Durrell | Detail citátu

Úspěšný člověk současnosti zrcadlí všechny historické etapy: city neandrtálce, srdce kamenné, bronzovou pleť, železné nervy, otrokářské způsoby, sebevědomí feudála a nároky kapitalisty. Milan Kenda | Detail citátu

Dopad velkého úspěchu rozvíří vítr drobných nepříjemností. Japonská přísloví | Detail citátu

S úspěchem nejdou dělat žádné štráchy. Svět úspěch žádá. Karel Poláček | Detail citátu

Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford | Detail citátu

Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal. Fred Allen | Detail citátu

Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí. N.N. | Detail citátu

Když se ti něco nepovede, nezoufej - třeba nebudou mít úspěch ani druzí. Václav Dušek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..