Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost.

První česká AI aplikace zcela zdarma! Ulehčete si práci, stačí jeden klik..

Autor citátu: Erich Fromm     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Ptali se zamilovaného: "Proč pláčeš?" Odpověděl: "Abych se nesmál." Turecká přísloví | Detail citátu

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny. William Shakespeare | Detail citátu

Můj manžel se zamiloval. Ráno cvičí, pije bifis a kupuje si Tinu. Procházka Antonín | Detail citátu

Láska udržuje svět v pohybu. Alphonse Daudet | Detail citátu

Pravá láska je velké umění být činným v duši. Sigmund Freud | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Němcová Božena | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován. Vítězslav Nezval | Detail citátu

Láska je klec, která je příliš těsná pro přelétavé ptáky. Louis Fürnberg | Detail citátu

Milovat člověka, to znamená brát ho, jaký je. Daphne Du Maurier Classic | Detail citátu

Láska a přátelství je vzájemná ozvěna - jen co dáváš, se vrací zpět. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem. Sarah Bernhardtová | Detail citátu

Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska, to je otázka kvality sliznic. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Některé holky stojí za problémy a některé ne. Pak, ale potkáš jednu, se kterou budeš pojmenovávat hvězdy. Podzim v New Yorku | Detail citátu

Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy. František Xaver Šalda | Detail citátu

Mé štěstí v lásce spočívá v tom, že žena kterou miluji na mně nelpí. Barbory Arne Svensen | Detail citátu

Velká láska by byla nekonečná, kdyby nebylo manželství. Jedině ono je s to ji ukončit. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Láska pro sebe vyžaduje v lidské duši hodně místa a musí něco zničit, aby se tam mohla uvelebit. Jean Dutourd | Detail citátu

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody. Pearl Bucková | Detail citátu

Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní. Leibnitz Gottfried Wilhelm | Detail citátu

Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika. Čapek Josef | Detail citátu

V lásce má větší cenu to co je dovoleno si vzít, než to co se dává samo. Ortega y Gasset Jose | Detail citátu

Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Předstíraná láska je horší než nenávist. Plinius Mladší | Detail citátu

Nedělejte ohňů, nepopálíte se, zřekněte se lásky, nepoznáte žal. N.N. | Detail citátu

Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí. Dag Hammarskjold | Detail citátu

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce. Turecká přísloví | Detail citátu

K prožití velké lásky není třeba velkého vzdělání, ale velkých citů. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Umění lásky jest uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší a menší talenty i svoje génie. Šalda František Xaver | Detail citátu

Srdce lidí jsou si podobná stejně jako jejich tváře. Čínské přísloví | Detail citátu

Buď rozum nebo láska - nikdy ne obojí. Alfred Tennyson | Detail citátu

Každá holka někoho má, dokud není s Tebou. Samotáři | Detail citátu

Společné věci činí vztahy příjemnými, ale zajímavými je činí drobné rozdíly. N.N. | Detail citátu

Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život. Balzac Honoré de | Detail citátu

Měli bychom se vždy milovat tak, jako bychom se viděli naposledy. Annie Girardotová | Detail citátu

V důsledku nedokonalosti světa jsme my všichni nedokonalí. Dalajlama | Detail citátu

Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..