Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem.

Autor citátu: Antoine de Saint-Exupéry     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Šváb australský si prý sám ukousne křídla, jakmile dosáhne dospělosti. Jak lidské! Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují. Marcel Proust | Detail citátu

Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest. Milan Kundera | Detail citátu

Člověk se od přirozenosti skládá z potřeby milovat a nenávidět, zbožňovat stejně jako opovrhovat, žádat si nebo odmítat. Tyto potřeby se však obyčejně ve svých projevech neopírají dost věcně o skutečný stav věcí. Josef Čapek | Detail citátu

Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jím buď! Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Chceš-li mít ze syna člověka, pošli ho k pastýřům, ale zpět ho povolej dříve, než se z něho stane dobytek. Kurdská přísloví | Detail citátu

Nejlépe poznáš člověka, když ho pokáráš. Protože však druhý způsob je schůdnější, aspoň trochu ho poznáš, když ho pochválíš. Jean Paul | Detail citátu

Každý člověk se liší od druhého a s každým dnem se liší sám od sebe. Alexander Pope | Detail citátu

Jsem člověk, a nic lidského mi není cizí. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Lidé se nás ptají na tajemství našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jemnou hudbou a tancem. Ona v úterý, a já v pátek. Henry Youngman | Detail citátu

Člověk je omyl přírody. Walter Gilbert | Detail citátu

Kdo počítá s lidskou ješitností, ten se nikdy nezklame. Alberto Moravia | Detail citátu

Člověk tím méně potřebuje, čím méně si žádá. Latinská přísloví | Detail citátu

Skutečně není pravda, že by někdy existoval člověk, který by kladl zájem veřejnosti nad svůj vlastní. John Adams | Detail citátu

Někteří lidé si myslí, že mají dobré srdce, a zatím mají jen slabé nervy. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Člověk není ani anděl ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla. Blaise Pascal | Detail citátu

Člověk nabývá vědomí své vlastní jsoucnosti tím, že uznává jsoucnost mimo sebe za sobě rovnou, za zákonitou. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Mládí je třeba prožít. Nezáleží na věku, kdy se rozhodneme, že budeme mladí. Henri Duvernois | Detail citátu

Poučení najde člověk ve světě častěji než útěchu. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Jenom jednou je člověk nenahraditelný - na svém vlastním pohřbu. Oldřich Fišer | Detail citátu

Čestný člověk má rovný hřbet i řeč. Mongolská přísloví | Detail citátu

Nechci aby lidé byli velmi příjemní, protože se tak nemusím obtěžovat s tím, abych je měla hodně ráda. Jane Austenová | Detail citátu

Nemám rád lidi kteří se neobdivují, neboť sám jsem strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Někteří lidé jsou slavní a jiní si toho zasluhují. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Co je člověk - že by se neměl vzdát všeho kvůli člověku. Christian Morgenstern | Detail citátu

Stát se dobrým člověkem je umění. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Člověk je nedokonalý, ale dokonale si s tím poradí. Leszek Kumor | Detail citátu

Jsou lidé, jejichž veškeré zásluhy tkví v tom, že nic nedělají. Vasilij Osipovič Ključevskij | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Hrozně je těší, když je někdo ještě menší. Gabriel Laub | Detail citátu

Zrcadlo: "Člověk je jen má představa". Karel Čapek | Detail citátu

Nejnebezpečnější lidé jsou nadšenci bez schopností. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Osel, naložený relikviemi, se domnívá, že se lidé klanějí jemu. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Čím víc lidé mají, tím více si přejí. Latinská přísloví | Detail citátu

Někteří lidé považují nadutost za velikost, nelidskost za pevnost a posměvačství za duchaplnost. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk nestojí nad ostatními živočichy proto, že je může bezcitně trápit, nýbrž proto, že je lituje. Buddhistická přísloví | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Marcel Achard | Detail citátu

Člověk nikdy nemůže být vším a ještě méně ničím. José Saramago | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..