Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami.

Autor citátu: Alighieri Dante     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Mile Tě překvapí chvíle, která už neměla přijít. Horatius | Detail citátu

Milovat znamená stárnout ruku v ruce. Aragon Louis | Detail citátu

Ztrácí se vzdálená láska, nová však přichází hned. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly. Vincent van Gogh | Detail citátu

Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko. Benjamin Franklin | Detail citátu

Láska je něco co nás potká, za co nemůžeme. John Erskine | Detail citátu

Všechny bytosti, které se milují mají osudovou krásu, krásu trvání, krásu prvku. Eluard Paul | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Addison Joseph | Detail citátu

Láska je kvetoucí sad s tak vysokými zdmi, že vidíme jen to, co je nad námi. Nic však z druhé strany světa, na níž jsou také takové sady, možná i krásnější. Verner von Heidenstam | Detail citátu

V lásce má člověk vyzkoušet i to, co nemiluje. Ivan Alexejevič Bunin | Detail citátu

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat. Michel Quoist | Detail citátu

Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Není vítězem, kdo bojoval a zvítězil. Ale ten, kdo miloval, zrazen byl a odpustil. Neznámý autor | Detail citátu

Když nemilovaný miluje, je to jako když chce pták bez křídel létat. Když milovaný nemiluje, je to jako když pták zabije svá mláďata. Machová Klára | Detail citátu

Láska to je něco neobvyklého co nemůže mít každý. Je ale milná vstoupí zabolí a odejde a v našich srdcích už zbydou jen střípky po našich společných vzpomínkách. Monková Kateřina | Detail citátu

Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky. Shakespeare William | Detail citátu

Náš život nespočívá v tom, že bychom seděli na nějakém vrcholu hory a rozjímali o svém pupku. Náš život se odehrává ve světě a vzájemně se ovlivňuje s ostatními. J.D. Loori | Detail citátu

Člověk zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Lásce lze zabránit jenom v jejich začátcích. Stendhal | Detail citátu

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti. Rolland Romain | Detail citátu

Revmatismu a pravé lásce člověk věří, jen když na ně trpí. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Žádná láska se neobejde bez nedorozumění těch, kdo bez sebe nemohou žít. André Brie | Detail citátu

Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami. Alighieri Dante | Detail citátu

Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí. Božena Němcová | Detail citátu

Je mnoho lidí, kteří by nikdy nemilovali, kdyby o lásce neslyšeli mluvit. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Každý člověk se narodil proto, aby miloval. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Láska a přátelství se vylučují. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Láska je věčná, ale to neznamená že je stálá. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Láska a nenávist jsou plody téhož citu a mají k sobě blíže než dvě lásky nebo dvě nenávisti. Braque Georges | Detail citátu

Nezatěžujte lásku ještě i sliby věrnosti! Je toho až příliš, je-li už zatížena sliby trvání. Ferdinand August Bebel | Detail citátu

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. Žáček Jiří | Detail citátu

Čím víc ji dávám, tím víc ji mám. Shakespeare William | Detail citátu

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně. N.N. | Detail citátu

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná. Pearl Bucková | Detail citátu

Láska je znovunarození. Německé přísloví | Detail citátu

Kdo není schopen oběti, není hoden ani lásky. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil. Ginsberg Alan | Detail citátu

Láska je první poznání smyslů života. Ale zároveň poslední pohled za dětstvím. Neznámý autor | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..