Myš před kočkou v návětrné straně, jehně pod kozou, muž pod pantoflem - nešťastníci, předurčení k záhubě.

Autor citátu: Kurdská přísloví     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Muž neví, co je to štěstí, dokud se neožení. A když to zjistí, už je pozdě. Jaroslav Krejčí | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Achard Marcel | Detail citátu

Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti. Arthur Hailey | Detail citátu

Je příjemné mít za milenku vdanou ženu, protože večer musíš jít domů. Roussin André | Detail citátu

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. André Maurois | Detail citátu

Ženy zklamané muži se za ně chtějí provdat. Je to stejně dobrý způsob pomsty jako každý jiný. Philippe Beaumanoir | Detail citátu

Manželství jsou psí dni s umělým kropením. Japonská přísloví | Detail citátu

V manželství se varuj specializace. Jestliže se jednou osvědčíš v úloze ukřivděného, nikdy už nedostaneš jinou roli. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Od zvědavosti k lásce je jen krůček. A k manželství ještě blíž. Jiří Žáček | Detail citátu

Manželé se v autobuse poznají podle toho, že na sebe nemluví. Jan Werich | Detail citátu

Manželé jsou jako krasobruslaři. Volná jízda jim sedí líp než povinná a nejraději mají krátký program. Pat Melliesová | Detail citátu

Dopřejte svým ženám rekreaci, vždyť i vy potřebujete trochu klidu. N.N. | Detail citátu

Manželství bez hádek, jako svatba bez muziky. Turecké přísloví | Detail citátu

Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné, úspěch a nezdar je jedině ve vás. Maurois André | Detail citátu

V manželství je nutno spojovat lásku s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Mnozí manželé jsou jako neúspěšní členové patroly - nemají co hlásit. Gunther Philipp | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

Zda dva lidé učinili dobře, když spolu uzavřeli sňatek, to nemůžeme o jejich stříbrné svatbě ještě říci. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Manželství je vyšší formou soužití, neboť manželé mají čas a možnost se vzájemně přizpůsobit. André Maurois | Detail citátu

Mám rád pořádek, čisté prostředí, klid, skromnost, upřímnost, poctivost a slušnost. Ale přesto - doma je doma. Jiří Robert Pick | Detail citátu

Manželství zabíjí lásku. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

To je pak manželství, to jest spojení dvou osob rozličného pohlaví k celoživotním vzájemnému vlastnění svých sexuálních vlastností. Immanuel Kant | Detail citátu

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři. Franklin Benjamin | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím. Moliére | Detail citátu

Manželka ztrácí v manželství pro manžela rychleji půvab než manžel pro manželku. V lásce je tomu naopak. Charlet Pinot Duclos | Detail citátu

Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat. Winston Churchill | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italská přísloví | Detail citátu

Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést. Douglas Kirk | Detail citátu

Jako mnoho moderních žen, stěžuje si i moje manželka na práce v domácnosti. Nesnáší totiž vůbec způsob, jakým je já provádím. Julian Tuwim | Detail citátu

Že jsi ji miloval, bylo přirozené. Že jsi ji slíbil manželství, byla hloupost. Ale že jsi dodržel slovo, to bylo šílenství. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Manželství se možná udrží jako instituce, když přestane zasahovat do vztahů sexuálních. Gabriel Laub | Detail citátu

Nic není těžšího než najít přesnou definici pro to, co je každému jasné. Eduard Petiška | Detail citátu

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák. Honoré de Balzac | Detail citátu

Dívky se musí vdávat z lásky, a to tak dlouho, dokud ji nenaleznou. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Manželství je doživotní přijatelná daň za několikaletou svobodu. Novotný Pavel | Detail citátu

Manželství je příliš vážná věc, než aby se přenechala na starost jen manželům. Václav Dušek | Detail citátu

Mzda je jako manželka - jinému ji závidíme, se svou nevystačíme. Gabriel Laub | Detail citátu

Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Hitchcock Alfred Joseph | Detail citátu

Muž a žena si mají být v manželství tak blízcí, aby jednoho zajímalo všecko, co zaměstnává mysl druhého. Neplatí to jen o tíživých starostech, nýbrž i o tom, co druhého těší. Bohumil Mathesius | Detail citátu

Manželství je spojení muže a ženy a spoluúčast v celém životě, sdílení božského i lidského zákona. Herennius Modestinus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..