Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil.

Autor citátu: Burns Robert     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak. Balzac Honoré de | Detail citátu

Malířství, toť zamilovaná podoba, která vystupuje očima a stéká špičkou štětce - a láska je totéž. Salvator Dalí | Detail citátu

V životě jsou momenty, kdy ti někdo tak strašně chybí, že ho chceš unést ze svého snu, aby jsi ho mohl doopravdy obejmout. Boucníková Věra | Detail citátu

Velká láska znamená milovat člověka pro jeho prohřešky. Robert Graves | Detail citátu

Každá žena má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje. František Hrubín | Detail citátu

Ať už stopa v písku, stopa ve sněhu, v blátě či stopa v srdci, vždy to znamená to stejné, někdo zde byl a zanechal kousek sebe.. Golichová Aneta | Detail citátu

Srdce lidí jsou si podobná stejně jako jejich tváře. Čínské přísloví | Detail citátu

Láska člověka k jinému člověku není obdiv k jeho přednostem ale především k jeho nedostatkům. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska není tam, kde se objevuje dokonalost, ale kde se jeví některé přednosti, pro něž přehlížíme mnoho nedostatků. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Láska může být jen povrchní, ale nenávist je důsledná. Viktor Dyk | Detail citátu

Láska může být šťastná, nikdy však veselá. Veselost je projevem lehkovážnosti. Theodore Dreiser | Detail citátu

Na lásku není nikdy pozdě, protože čím je kratší, tím je krásnější. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Romantická láska neznamená štěstí, neboť nad rozkoší těla romantika vládne utrpením jeho duše. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Člověk je roztomilé stvoření jen ve dvou. Richard Dehmel | Detail citátu

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. George Sandová | Detail citátu

Láska je jako otevřená láhev od sodovky. Vyprchá dříve, než se stačíte napít. Twain Mark | Detail citátu

Rozprostřel jsem své sny u Tvých nohou, našlapuj zlehka, protože šlapeš po mých snech. Yeats William Butler | Detail citátu

Co je pravá láska? Když se dva milenci jeden den na sebe hněvají a již druhý den po sobě touží. Karel Matěj Čapek-Chod | Detail citátu

Láska může být i bojištěm. Láska začíná obchvatným manévrem a končí poziční válkou. Aloi Roberto | Detail citátu

Jediné vítězství nad láskou je útěk. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Jestliže se milenci spolu nenudí, je to proto, že mluví pořád jenom o sobě. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska nás činí mocnými vůči druhým, avšak bezmocnými vůči sobě. André Brie | Detail citátu

Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život. Neznámý autor | Detail citátu

Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí vypovědět, jak velice miluje. Dante Alighieri | Detail citátu

Vášnivá láska vydrží ženě přibližně šest let, tak dlouho vydrží muži jedině nevěra. Fontana Ivan | Detail citátu

Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec. Burns Robert | Detail citátu

Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku. Kleist Heinrich von | Detail citátu

Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován. Karel Čapek | Detail citátu

Všechno, co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil. Ginsberg Alan | Detail citátu

Láska udržuje svět v pohybu. Alphonse Daudet | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Žádná láska se neobejde bez nedorozumění těch, kdo bez sebe nemohou žít. André Brie | Detail citátu

Nedělejte ohňů, nepopálíte se, zřekněte se lásky, nepoznáte žal. N.N. | Detail citátu

Láska je cit nevýslovný a matoucí. Karel Čapek | Detail citátu

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu. Dilgo Khjence | Detail citátu

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského co tíží mysl a srdce. Maurois André | Detail citátu

Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy. Jaroslav Durych | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..