Práce je otec štěstí.

Autor citátu: Benjamin Franklin     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma práce

Duše bývá unavena z práce, ale i z odpočinku. Arabská přísloví | Detail citátu

Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko. Česká přísloví | Detail citátu

Někteří lidé se zapojují do práce s olympijským heslem - účast je důležitější než výsledek. Alexi Andrejev | Detail citátu

Svět je plný ochotných lidí - jedni jsou ochotni pracovat, druzí jsou ochotni nechat je pracovat. Robert Frost | Detail citátu

Řemeslo má prý zlaté dno, což vysvětluje, proč někteří řemeslníci klesly tak hluboko. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Nepřemýšlejte o rovnováze mezi prací a soukromím. Přemýšlejte o životní rovnováze. Neznámý autor | Detail citátu

Práce od nás zahání tři velké nepřátele - nudu, neřest a nouzi. Voltaire | Detail citátu

Úkolem managementu je ostatní při práci vyrušovat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

V blízkosti chyb rostou úspěchy. Brecht Berthold | Detail citátu

Nechtěl vyrábět zmetky, proto raději nepracoval. Lech Przeczek | Detail citátu

Lidé budou poslouchat co říkáte, ale uvěří pouze tomu, co uděláte. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Chování každého z nás, řídí snaha minimalizovat vlastní riziko a maximalizovat svou odměnu. Jack Welch | Detail citátu

Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat. Henry Ford | Detail citátu

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Omne principium grave (Každý začátek je těžký). Latinské přísloví | Detail citátu

Bez práce není legrace. Lech Przeczek | Detail citátu

Ukažte mi systém odměňování jakékoli společnosti a já vám řeknu, jak se chovají její lidé. Chuck Ames | Detail citátu

Příjemná je vzpomínka na minulé práce. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Práce osvobozuje člověka - hlavně cizí práce. Žarko Petan | Detail citátu

Byl jsem v mládí vzorný a oblíbený pracovník. Pak jsem se naučil myslet. Gabriel Laub | Detail citátu

Motivace je jako láska a štěstí. Je to vedlejší produkt. Pokud se do něčeho pustíte, motivace k tomu, abyste vytrvali, přijde sama a objeví se, když ji budete nejméně čekat. John Bruner | Detail citátu

Až 66% rozhodnutí o přijetí nových zaměstnanců se do 12 měsíců ukáže jako chybné. Peter Drucker | Detail citátu

Práce je příliš významnou součástí života na to, aby se v ní člověk trápil. Jack Welch | Detail citátu

Obyvatelé velkoměst jsou lidé, kteří přišli z venkova do města tvrdě pracovat, aby si pak mohli dovolit přesídlit na venkov. Georges Mikes | Detail citátu

Každá práce celého člověka vyhledává. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze své. Oldřich Fišer | Detail citátu

Většina toho, co odkládáme na zítřek, jsou věci, které jsme měli udělat už včera. O'Henry | Detail citátu

Dříve se každé svobodné dívce říkalo panna. Dnes se každému, kdo má nějaké zaměstnání, říká pracující člověk. Gabriel Laub | Detail citátu

Slova "pracovat" a "hrát si" označují tutéž činnost za různých podmínek. Mark Twain | Detail citátu

Raději zemřít než zemdlít! Neomrzí mne nikdy sloužit, neunaví mne nikdy být prospěšný. Vinci Leonardo da | Detail citátu

Pracujeme-li naprosto cílevědomě osm hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně. Robert Frost | Detail citátu

Hořkou závist a hloupý obdiv nahradí člověk smírným porozuměním, prací všech pro všechny. Arthur Rimbaud | Detail citátu

Práce kvapná málo platná. Česká přísloví | Detail citátu

Jezme, pijme, veselme se, protože zítra možná budeme muset pracovat. Richard Burton | Detail citátu

Ustavičná práce se usnadňuje návykem. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Jestliže bude někdo pracovat tolik, jako já, dosáhne téhož. Johann Sebastian Bach | Detail citátu

Když se diletanti snaží něco udělat, zvyknou si ospravedlňovat se tím, že jejich práce ještě není hotová. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mě to jsou zpravidla dluhy. Federico Fellini | Detail citátu

Jak člověk jednou začne - totiž začít nemusí, ale dodělat musí! Karel Čapek | Detail citátu

Práce mě přímo fascinuje! Celé hodiny vydržím se na ni dívat. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..