Pokud hovoří ženy o ženách, zdůrazňují u krásných žen především rozum a u rozumných žen především krásu - u páva hlas a u slavíka peří.

Autor citátu: Valéry Paul     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka. Feuerbach Ludwig | Detail citátu

Každá žena lže. Lež ohleduplná, lež odpustitelná, lež vznešená, lež strašná, ale lhaní je nutnost. A když se tato nutnost jednou připustí, pak už nezbývá, než se naučit lhát. Honoré de Balzac | Detail citátu

Některý ženský jsou strašně dětinský. Nedávno mi jedna vlezla do koupelny a potopila mi všechny moje lodičky. Allen Woody | Detail citátu

Není strašné, když žena, stárnouc, ztratí některé své dívčí návyky. Strašné je, když stárnouc, si tyto návyky zachová. Miroslav Horníček | Detail citátu

Za vším hledej ženu. Francouzské přísloví | Detail citátu

Žena je neštěstí. Ale nezbavuj, bože, žádný dům tohoto neštěstí. Perská přísloví | Detail citátu

Každá žena chce být dobývána, ale jen málokterá je toho hodna. Matthias Claudius | Detail citátu

Je tak mladá a krásná, už nyní můžeme říct: "Jednoho dne bude mít za sebou velmi zajímavou minulost". Alexi Andrejev | Detail citátu

Ženy čas od času potřebují nějaké to drama a trošku přehánění. Jean Dutourd | Detail citátu

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho kdo se bojí nás. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

V nouzi poznáš přítele - v blahobytu přítelkyni. Zima Václav | Detail citátu

Žena, která je vám rovna, je největším štěstím. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Baví se dvě sousedky: To je starej Vomáčka. Žije chudák docela sám. Parchant jeden ... Jiránek Vladimír | Detail citátu

Dvojí jed kazí duši. Víno a krásná žena. Perská přísloví | Detail citátu

Ženské duše, jež jsou schopny vložit nekonečnost do lásky, to jsou andělské výjimky. Vznešené velké vášně jsou řídké jako mistrovské dílo. Honoré de Balzac | Detail citátu

Která slepice nenese a kdáče a žena na svého muže kváče, která pak slepice kokrhá a žena se na svého muže potrhá - té slepici sluší upéci a ženě dáti kyjem po pleci. Česká přísloví | Detail citátu

Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad vaření a dámské módy. Birkenhead Frederick Edvin | Detail citátu

Z pozemských statků nejlepší je dobrá žena, špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simonides z Keosu | Detail citátu

Já mám v hlavě mnoho myšlenek, ale marně hledaj mozek. Bílá Lucie | Detail citátu

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ženská duše stále potřebuje milovat a být milována. Romain Rolland | Detail citátu

Být mladou a nebýt krásnou, je právě tak málo potěšitelné, jako být krásnou avšak nebýt mladou. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy ho zraní. Morgenstern Christian | Detail citátu

Která chválí cizí muže, snadno vstoupí v cizí lóže. Česká přísloví | Detail citátu

Žena, která nás opustila, není už táž, která u nás byla. Marcel Proust | Detail citátu

Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná. Françoise Saganová | Detail citátu

Není nic tak podobného pudlovi jako jiný pudl. A totéž platí o ženách. Pablo Picasso | Detail citátu

Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly. Orosius Paulus | Detail citátu

Žena by se necítila milována, kdyby vztah muže k ní byl bez lichotek. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Žena odkládá svůj stud, když odložila košilku. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Žárlivost je hrozná vášeň, podobá se lásce. Je však jejích pravým opakem, nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp, když se s ním nebude chlubit. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Žena je ochotna vždy vyhovět muži, avšak jen zřídkakdy ho poslechnout. Johan Christian Günther | Detail citátu

Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

V životě by měl člověk jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat je tak stále. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé přistupoval k tomu všemu. I k vlastní ženě. Miroslav Horníček | Detail citátu

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí. Bidpaj | Detail citátu

Příčinou toho, že se ženy mezi sebou nemilují, jsou muži. Bruyére Jean de La | Detail citátu

Ženy nikdy neunaví naříkat mužovou nestálostí v lásce, avšak jeho stálost, zdá se, pouze chladně přehlížejí. Thomas Hardy | Detail citátu

Křehkosti, tvé jméno je žena. Shakespeare William | Detail citátu

Žena bude raději škaredá s módou, než pěkná proti módě. František Vymazal | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..