V obchodě a v umění nejvíce zdržují lidé, kteří nevědí co chtějí, ale chtějí jen to a nic jiného.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: umění

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma umění

Umělecké dílo je vzato ze smyslového světa, aby promlouvalo k smyslům člověka. Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Detail citátu

Předmětem umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása. Oscar Wilde | Detail citátu

Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Umění je květ života celé společnosti. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Umění a život má totožný smysl. Blaise Pascal | Detail citátu

Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil. Pablo Picasso | Detail citátu

Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti, nýbrž konkurencí s ní vůbec. Josef Čapek | Detail citátu

Kletba umělce - je-li po celý život posuzován lidmi, kteří mají méně fantazie, vkusu a citu než on. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Laciná popularita bohužel neznamená, že umělec hraje zadarmo. N.N. | Detail citátu

Lidé by rádi fandili umělcům - ale musí vidět nějaký zápas. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka. Gustave Flaubert | Detail citátu

Umění je krásná pravda - naprosto ne krásná lež. Josef Čapek | Detail citátu

Svět přišel o mnoho výborných kuchařů proto, že se dali na umění. Paul Gauguin | Detail citátu

Umělecké dílo je výrazem nesdělitelné skutečnosti, kterou se člověk pokouší sdělit jiným - a kterou se někdy podaří sdělit. To je jeho paradox a jeho pravda. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Udidlo pro Pegasa se vkládá do úst jezdcovi. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Cílem umění není sen, nýbrž život. Romain Rolland | Detail citátu

V umění nejsou jen samí bohové. Na jednoho Apollóna připadají dva páry koní. Emil Krotkij | Detail citátu

Soubor milostné korespondence, v níž milenec přesvědčuje současně alespoň pět milenek o své velké lásce a naprosté oddanosti, je již umělecké dílo, hodné plného uznání a značného obdivu. Hector Berlioz | Detail citátu

Věda je všem národům společná, v umění však musejí dbát vlastního charakteru. Giuseppe Verdi | Detail citátu

Život je zrcadlo a umění skutečnost. Život napodobuje umění daleko více, než umění napodobuje život. Oscar Wilde | Detail citátu

Všechny umělecké žánry jsou dobré kromě nudného. Voltaire | Detail citátu

Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě. Karl Marx | Detail citátu

Nejen znásilnění činí umění neplodným, také sebeukájení. Gabriel Laub | Detail citátu

Tolik pohodných - a jen jeden Pegas! Ivan Cimerman | Detail citátu

Umělec nikdy neukazuje život takový jaký je, protože by to bylo nesnesitelně nudné. Být pravdivý není tak těžké. Jean Dutourd | Detail citátu

V umění lze mísit všechny styly, ale směs musí mít styl. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění vyvolává přání uskutečnit sen. Dává důvěru, že ten sen uskutečnitelný je. Jiří Mucha | Detail citátu

Není třeba věřit tomu, co umělec říká. Věřte tomu, co dělá. Jedině na tom záleží. N.N. | Detail citátu

Umění je na věčnost spjato s osudy člověčenstva. Josef Čapek | Detail citátu

Když se Pegas na Parnasu neosvědčí, dělá tam úředního šimla. Václav Dušek | Detail citátu

Umění není chléb, nýbrž víno života. Jean Paul | Detail citátu

Pegas toho musí vydržet víc než kůň. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Veškeré umění je zcela neužitečné. Oscar Wilde | Detail citátu

Jsou židle, které jsou uměleckými díly. Mně jsou milejší ty pohodlné. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění mluví za člověka, za národy, za lidstvo. Josef Čapek | Detail citátu

Umění se nás musí zmocňovat, musí nás strhnout. Tímto způsobem sděluje umělec ostatním své vášnivé fluidum. Auguste Renoir | Detail citátu

Když na umělecké dílo nikdo neštěká, neštěkne po něm ani pes. Gabriel Laub | Detail citátu

Umělec musí mít životní názor, ale nemá ho nakládat na hřbet své tvorby jako na soumara. Má-li filozofii, projeví se u něho, i kdyby maloval samá zátiší se dvěma slanečky. Jiří Mucha | Detail citátu

Prý existují díla, která jsou nesrozumitelná, výstřední a šokující - a přesto nejsou umělecká. Gabriel Laub | Detail citátu

Umělec musí milovat život a ukazovat nám, že je krásný. Bez něho bychom o tom pochybovali. Anatole France | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..