Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.

Autor citátu: Avicenna     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Všichni lidé jsou herci. Kde pro ně vzít repertoár? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Někteří lidé jsou jako nuly, musí před nimi stát nějaká cifra a pak se jejich hodnota zdesateronásobí. Honoré de Balzac | Detail citátu

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. Václav Havel | Detail citátu

Člověk se neustále mění, lidé jsou pořád stejní. Gabriel Laub | Detail citátu

Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil. Robert Burns | Detail citátu

Lidé si libovolně vytvářejí obraz svých příbuzných nebo přátel. A když se potom ta jistá osoba nechová shodně s jejich představou, křičí: "Ty jsi se změnil, já tě nepoznávám!" Jean Dutourd | Detail citátu

Tím, co je uvnitř našich hlav, se navzájem lišíme stějně jako se lišíme tím, co máme zvenčí. Robert Fulghum | Detail citátu

Lidé se nás ptají na tajemství našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jemnou hudbou a tancem. Ona v úterý, a já v pátek. Henry Youngman | Detail citátu

Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými. Michel de Montaigne | Detail citátu

Člověk žádá od světa všechno, od sebe nic. Josef Čapek | Detail citátu

Potřebuje-li něco zvíře, ví samo, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to. Démokritos | Detail citátu

Stát se dobrým člověkem je umění. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Povaha člověka se vytváří nezávisle na jeho vůli. Robert Owen | Detail citátu

Neschopní lidé bývají většinou schopni všeho. Ladislav Muška | Detail citátu

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Albert Einstein | Detail citátu

Člověk je jediným zvířetem, které se může nudit, pociťovat nespokojenost a cítit se vyhnaným z ráje. Erich Fromm | Detail citátu

Člověk - to zní hrdě. Maxim Gorkij | Detail citátu

Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu. Franz Kafka | Detail citátu

Obyčejní lidé nejsou malí, jen se s nimi zachází jako s malými. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk obvykle považuje za nemožné to, co se dosud nestalo. Plinius | Detail citátu

Kdo miluje svou matku, nemůže být zlým člověkem. Alfred de Musset | Detail citátu

Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku. Oscar Wilde | Detail citátu

Každý člověk se liší od druhého a s každým dnem se liší sám od sebe. Alexander Pope | Detail citátu

Ne vy máte hovořit o zásluhách, ale ať lidé hovoří o vás. Michail Ivanovič Kalinin | Detail citátu

Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádeník. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk je tvor společenský. Aristoteles | Detail citátu

Nic není člověku dražší než přítel v bídě. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Zlý člověk předpokládá, že všichni lidé jsou jemu podobní. Gruzínská přísloví | Detail citátu

V celé lidské historii platí zvláštní zákon, že lidé mají neustále snahu podceňovat své okolí, podceňovat své štěstí, podceňovat sebe. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Myslím si o každém člověku to nejhorší. I o sobě. A zmýlil jsem se jen málokdy. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Člověk není ani anděl ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jím stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla. Blaise Pascal | Detail citátu

Někteří lidé si myslí, že mají dobré srdce, a zatím mají jen slabé nervy. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Čím více sám sebe miluješ, tím více jsi sám sobě nepřítelem. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Každý člověk má dvojí vychování - jedno, jehož se mu dostává od jiných a druhé, důležitější, které si dává sám. Edward Gibbon | Detail citátu

Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Lidé, slitujte se konečně nad sebou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Všechno má sloužit člověku, jen ne člověk. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Šlechticem se člověk nerodí, stává se jím. Francesco Petrarca | Detail citátu

Přímý člověk je jako přímý bambus - také se s ním zřídkakdy setkáme. Japonská přísloví | Detail citátu

Člověk se považuje za příliš důležitého a taky se tak chová. Chtěl by, aby se všechno točilo kolem něho. Erich von Däniken | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..