Milý synu obávám se, že jsem svoboden (po té co druhá manželka bouchla dveřmi a odešla k mamince).

Autor citátu: Dumas Alexandr - starší     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Uzavřít manželství je nejdražší metoda, jak si dávat prát prádlo zadarmo. Franklin P. Jones | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Eduard Bass | Detail citátu

Při svatebním obřadu má tvář vítěze žena, při rozvodu je tomu naopak. Plzák Miroslav | Detail citátu

Manželské štěstí je umění být šťasten ve dvou tak, jak by mohl být každý z obou, kdyby zůstal sám. Marcel Soubirau | Detail citátu

Manželství vzniká z lásky stejně jako ocet z vína. George Gordon Byron | Detail citátu

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Muž musí mít aspoň dvě spřízněné duše - jednu, která ho rozptyluje, a druhou, která ho očekává. Helen Rowlandová | Detail citátu

Manželství není jako horká rýže, kterou můžeme vyplivnout, když si spálíme ústa. Filipínská přísloví | Detail citátu

Manžel může mít vždy poslední slovo - může požádat o prominutí. Noel Coward | Detail citátu

Rodinný kruh často mívá podobu trojúhelníka. Žáček Jiří | Detail citátu

Mladý gentleman, který se hodlá oženit, by se rád seznámil se zkušeným člověkem, který by ho od tohoto kroku odradil. N.N. | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen zatepla. Italská přísloví | Detail citátu

Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut. Peirre Veron | Detail citátu

Nic proti manželství, ale člověk by si z toho neměl dělat zvyk. William Somerset Maugham | Detail citátu

Jsou muži, jejichž žena vskutku neví co chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí. Faure Edgar | Detail citátu

Štěstí v manželství záleží na dobrém zdraví a špatné paměti. Ingrid Bergmanová | Detail citátu

Manželství je příliš vážná věc, než aby se přenechala na starost jen manželům. Václav Dušek | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů. Někdy nevíš, který bolí. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Manželství činí trvalým charakter, nikoli tělesná krása. Publilius Syrus | Detail citátu

Miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

V případě nevěry: Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Plzák Miroslav | Detail citátu

Velké tajemství každého dobrého manželství spočívá v tom, že se považuje každý malér za epizodu - a ne každá epizoda za malér. Harold Nicolson | Detail citátu

Měli bychom se ženit jen s krásnými ženami - jinak nemáme vyhlídku, že se jich zbavíme. Danny Kaye | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Harry Emerson Fosdick | Detail citátu

Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev. Moliére | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělská přísloví | Detail citátu

Manželka - daň z přepychu mít děti. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších, ty další v próze. Breton André | Detail citátu

Manželstvím bývají nejvíce zklamány ty ženy, které se vdaly proto, aby nemusely pracovat. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Svatba je jako pohřeb. Rozdíl je pouze v tom, že na svatbě se tancuje. Židovské přísloví | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Achard Marcel | Detail citátu

Manželství je dobré pro dobré. Španělská přísloví | Detail citátu

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. André Maurois | Detail citátu

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Manželství je jako Střední Východ. Nemá žádné řešení. Valentinová Shirley | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Muži se žení proto, aby se naučili starat sami o sebe! Odlas Jiří | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..