Státník má umírat na infarkt, to je nejdůstojnější obchod. Puklo mu srdce pod tíhou povinností.

Autor citátu: Ladislav Mňačko     Téma: politika

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma politika

Jaký je stav utkání ? Vedeme 1:1. Musíme vyrovnat. Češka Roman | Detail citátu

V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek. František Ladislav Rieger | Detail citátu

Zjistil jsem, že největší počet pitomců na čtvereční metr je mezi novináři. Zeman Miloš | Detail citátu

Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Hranice je imaginární čára, oddělující imaginární práva jednoho národa od imaginárních práv jiného. Ambrose Bierce | Detail citátu

Diplomacie - vlastenecké umění lhát za vlast. Ambrose Bierce | Detail citátu

Vyslanec je v diplomacii hodnostář vyslaný do cizí krajiny jako ztělesnění nepřátelství jeho panovníka. N.N. | Detail citátu

Omyl soudruhu majore, já nejsem buržuj, já jsem feudál. Buržoazie je náš společný nepřítel (odpověď vojína PTP soudruha hraběte Šternberka). Černí baroni | Detail citátu

Kdo financuje volební boj amerického prezidenta, smí se za trest stát velvyslancem. Roger Peyrefitte | Detail citátu

Mluvil jsem včera tady s jednou soudružkou, pracuje tady v drůbežárně, mají tam problémy s bojlery (Osudný projev na Červeném hrádku). Jakeš Miloš | Detail citátu

Konference: setkání, na němž se dohodne, kdy se bude konat další setkání. Henry Ginsberg | Detail citátu

O naší lepší budoucnosti se starají politikové, o lepší minulost historikové a o lepší přítomnost novináři. Petan Žarko | Detail citátu

ODS se dopustila sadismu na svém protivníkovi, když ČSSD dovolila sestavit vládu. Dousek Čeněk | Detail citátu

Poslanci parlamentu, kteří poruší zákaz používání mobilních telefonů, budou popraveni zastřelením prachem a olovem za úsvitu. Zeman Miloš | Detail citátu

Revoluce nesvrhávají ty nejhorší utlačovatele, jen ty nejslabší. Gabriel Laub | Detail citátu

Masochističtí politikové jsou agenty sadistů. Gabriel Laub | Detail citátu

Při dopravních nehodách za všechno může ten, kdo zůstal naživu. Při nehodách politických je to naopak. Gabriel Laub | Detail citátu

Rodinné stříbro ... Ježek Tomáš | Detail citátu

Pana Havla osobně neznám a ani ho netoužím poznat. (Jaro 89) Švorcová Milena | Detail citátu

Politik není ruinován svými porážkami, ale svými Pyrrhovými vítězstvími. Harold Macmillan | Detail citátu

Kompromis je dobrý deštník, ale špatná střecha. James Russel Lowell | Detail citátu

Máme nejenom hlavu, ale i srdce (Volební heslo ODS v roce 2000). Klaus Václav | Detail citátu

Delegace: skupina osob zmocněných nezaujímat stanovisko k ničemu a za žádných okolností. Georges Elgozy | Detail citátu

Politikové dělají vždy stejnou chybu - říkají: To je hloupé, a proto nemožné. Měli by raději říkat: Je to hloupé, a proto možné. Henryk Sienkiewicz | Detail citátu

Všichni politici jsou od počátku světa stejní, přestože se okolnosti mění a události se nikdy nevyvíjejí stejným způsobem. Jean Dutourd | Detail citátu

Diplomacie je umění dovolit někomu udělat to, co chcete. N.N. | Detail citátu

Ultimátum v diplomacii je poslední výzvou, než se uchýlíme ke kompromisu. Ambrose Bierce | Detail citátu

Politika je akrobacie, při níž udržujeme rovnováhu tím, že říkáme opak toho. Co děláme. Maurice Barrés | Detail citátu

Notorik a tenista pomátli se dočista! Transparent při akci - Děkujeme odejděte | Detail citátu

Řekne-li diplomat ano, myslí snad. Řekne-li snad, má na mysli ne. Řekne-li ne, pak to není opravdový diplomat. Charles Maurice Talleyrand-Périgord | Detail citátu

Milý synu ...! (Oslovení M.Ortegy po vyhraných volbách v Nikaragui). Camora Violeta | Detail citátu

Čest ptáci! Pozdrav ODS | Detail citátu

Politika - to je občas sjezd, ale většinou slalom. Edgar Faure | Detail citátu

Kdybych byl státník, chtěl bych, aby o mně psali: "...a setrvali v kratším a věcném rozhovoru..." Gabriel Laub | Detail citátu

Konzervativec je politik zamilovaný do existujícího zla, odlišující se od liberála, který ho chce nahradit novým zlem. N.N. | Detail citátu

Pravice, levice... Mozek má jak pravou, tak levou hemisféru. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidskost proti sobectví. Zeman Miloš | Detail citátu

ODS je ptákostrana ... Sládek Miroslav | Detail citátu

Diplomacie je box v glazé rukavičkách, při němž místo gongu zní cinkání sklenic se sektem. Georges Pompidou | Detail citátu

Josef Škvorecký napsal v roce 1967: Pouze my marxisté můžeme ve svém díle postihnout život v celé jeho hloubce. Americký spisovatel Slesinger | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..